Varšuvos vertybinių popierių biržoje pradėta prekyba "INTER RAO Lietuva" akcijomis

2012-12-18

Pirmaujančio elektros rinkos dalyvio Baltijos šalyse ir vieno didžiausių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų Lietuvoje AB "INTER RAO Lietuva" akcijos įtrauktos į Varšuvos vertybinių popierių biržos pagrindinį prekybos sąrašą – šiandien, gruodžio 18 d., iškilminga ceremonija pradėta pirmoji prekybos akcijomis diena. "INTER RAO Lietuva" akcijoms suteiktas IRL trumpinys, ilgasis jo variantas – INTERAOLT.

Pirmieji sandoriai "INTER RAO Lietuva" akcijomis Varšuvos biržoje sudaryti 25,65 Lenkijos zlotų kaina už vieną akciją, tai 6,12% daugiau nei patvirtinta viešo akcijų siūlymo kaina, kuri siekė 5,85 euro arba 24,17 Lenkijos zlotų ekvivalentas už vieną siūlytą akciją. "INTER RAO Lietuva" akcijos kol kas bus kotiruojamos tik Varšuvos vertybinių popierių biržoje.

"Džiaugiamės viešo "INTER RAO Lietuva" akcijų platinimo rezultatais ir prasidėjusia prekyba Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Noriu padėkoti investuotojams, parodžiusiems pasitikėjimą kompanija, jos pasiekimais ir perspektyvomis, bei komandai, sėkmingai įgyvendinusiai viešą akcijų siūlymą. Per ateinančius metus sieksime išlaikyti aukštą kompanijos pelningumo lygį ir uždirbtą pelną paskirstyti akcininkams solidžiais dividendais. Taip pat nuo šiol būdami vieša kompanija vadovausimės geriausia šios srities praktika palaikydami ryšius su investuotojais", – sako Jonas Garbaravičius, "INTER RAO Lietuva" Stebėtojų tarybos narys.

Pirmosios prekybos dienos ceremonijoje Varšuvoje dalyvavo Beata Jarosz, Varšuvos vertybinių popierių biržos viceprezidentė, Jonas Garbaravičius, "INTER RAO Lietuva" Stebėtojų tarybos narys, Alius Jakubėlis, "Orion Securities" direktorius, Varšuvos biržos ir "INTER RAO Lietuva" valdybų nariai, taip pat investuotojai, pirminio viešo akcijų siūlymo patarėjai, finansų žurnalistai.

"Orion Securities" veikė kaip viešo "INTER RAO Lietuva" akcijų siūlymo agentas, "Ernst&Young" atlieka finansų auditą, advokatų kontoros "Baker & McKenzie" ir "LAWIN" patarė teisės klausimais.

Kontaktai:

Jacek Jan Komar

AB "INTER RAO Lietuva"

Viešųjų ryšių vadovas

Tel. +370 5 242 11 21

Mob. +370 662 52 287

El. paštas j.komar@iterrao.lt

www.interrao.lt

Atsakomybės ribojimo nuostatos

INFORMACIJA NESKELBTINA, TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI, JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE, JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, AUSTRALIJOJE, KANADOJE AR JAPONIJOJE

Čia minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruojami pagal 1933 metų JAV Vertybinių popierių aktą su vėlesniais pakeitimais (toliau "Vertybinių popierių aktas") ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, nebent šie vertybiniai popieriai būtų įregistruoti pagal Vertybinių popierių aktą arba Vertybinių popierių akte būtų numatyta išimtis dėl registravimo. Viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose nebus vykdomas.

Ši informacija yra parengta reklamos tikslams ir jokiomis aplinkybėmis nėra ir negali būti laikoma pasiūlymu ar patarimu, arba vertinama, kaip pasiūlymas ar patarimas, pirkti ar įsigyti AB "INTER RAO Lietuva" (toliau "Bendrovė") vertybinių popierių Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Kanadoje ar Japonijoje (arba bet kurioje kitoje šalyje pagal kurios teisės aktus toks siūlymas arba patarimas būtų neteisėtas), ši informacija ar jos dalis taip pat nėra pagrindas sprendimui investuoti į Bendrovės vertybinius popierius priimti.

Siūlymo prospektas (toliau "Prospektas"), parengtas dėl viešo Bendrovės akcijų siūlymo investuotojams Lenkijoje ir Lietuvoje bei visų Bendrovės akcijų įtraukimo į Varšuvos vertybinių popierių biržą (toliau "WSE"), yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir jos akcijų viešą siūlymą Lenkijoje ir Lietuvoje (toliau "Siūlymas").

2012 metų lapkričio 23 dieną Prospektą patvirtino Lietuvos Bankas, kuris yra finansų rinkų priežiūros institucija Lietuvoje. Įvykdžius visas sąlygas, numatytas 2007 metų sausio 18 dienos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsnyje ir 2005 metų liepos 29 dienos Lenkijos viešų siūlymų akto 37 straipsnyje, t.y. Lenkijos finansų priežiūros institucijai gavus Lietuvos Banko pranešimą apie Prospekto patvirtinimą ir Prospekto patvirtinimo pažymą kartu su Prospektu bei jo santraukos vertimu į lenkų kalbą, Prospektas buvo paskelbtas viešai.

Elektroninę Prospekto versiją galima rasti šiose interneto svetainėse: Bendrovės svetainėje (www.interrao.lt) ir UAB FMĮ "Orion Securities" svetainėje (www.orion.lt). Spausdintą Prospekto versiją galima nemokamai gauti kreipusis į Bendrovę arba UAB FMĮ "Orion Securities".

Investavimas į akcijas negali būti laikomas rizikos nesukeliančia investicija, todėl prieš investuojant rekomenduojame pasitarti su finansų ar mokesčių patarėjais. Investavimas į viešo siūlymo metu siūlomas akcijas yra susijęs su didesne nei vidutine rizika.

Rita Saunorytė Norutienė
Projektų vadovė
"Publicum FComm"
Tel.: 8 5 249 9087
Mob.: 8 682 95377
r.norutiene@publicum.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.