Teismas atsisakė pripažinti ir leisti vykdyti su "Gazprom" susijusį arbitražo sprendimą

2012-12-17

Lietuvos apeliacinis teismas atsisakė pripažinti ir leisti vykdyti 2012 m. liepos mėn. Švedijos karalystės Stokholmo Prekybos Rūmų Arbitražo instituto (toliau - Arbitražo institutas) sprendimą.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad toks Arbitražo instituto sprendimo pripažinimas ir leidimas vykdyti Lietuvos Respublikoje prieštarautų viešajai tvarkai. Tokio prieštaravimo buvimas yra nurodytas 1958 m. Niujorko konvencijoje kaip vienas užsienio teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų.

Arbitražo institutas prašomu pripažinti sprendimu nusprendė ne tik dėl savo kompetencijos nagrinėti/atsisakyti nagrinėti konkretų ginčą arbitraže, bet ir dėl vienos iš šalių teisės kreiptis į kitos valstybės nacionalinį teismą teisminės gynybos apribojimo, t.y. apribojo Lietuvos valstybės teisnumą, teisę kreiptis į teismą bei paneigė nacionalinio teismo kompetenciją spręsti dėl savo kompetencijos.

Tokio turinio Arbitražo instituto sprendimas nesuderinamas nei su Niujorko konvencijos nuostatomis, nei su Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintu ir į Civilinio proceso kodeksą perkeltu teismų nepriklausomumo principu.

Lietuvos apeliacinio teismo nuomone, arbitražas išsprendė klausimą, kuris buvo Vilniaus apygardos teismo kompetencijoje. Pažymėtina, kad ir arbitražas, ir teismas yra įgalioti spręsti dėl ginčo arbitruotinumo, tačiau vienu metu negalimi du procesai (arbitražo ir teismo) dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Lietuvos valstybė į VAT kreipėsi anksčiau, negu OAO トGazprom" - į arbitražą. Aptartos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad Arbitražo institutas neturėjo imtis spręsti klausimo, kuris jau buvo iškeltas ir nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme, o spręsdamas šį klausimą Arbitražo institutas nesilaikė Niujorko konvencijos nuostatų, ir tai yra pagrindas atsisakyti pripažinti aptariamą sprendimą.

Primename, kad Lietuvos valstybė 2011 m. kovą kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą (toliau - VAT) su ieškiniu AB トLietuvos dujos", prašė pradėti šio juridinio asmens veiklos tyrimą, užtikrinti laikiną įmonės valdymą ir įpareigoti トLietuvos dujas" atlikti tam tikrus konkrečius su gamtinių dujų pirkimu susijusius veiksmus (pvz., derybos, informacijos paskelbimas, procedūrų nustatymas ir pan.). Po pusmečio buvo pateiktas patikslintas ieškinys dėl leidimo taikyti papildomas poveikio priemones siekiant užtikrinti tinkamą AB トLietuvos dujos" veiklą.

2011 m. rugpjūtį OAO トGazprom" Arbitražo institutui pateikė ieškinį Lietuvos valstybės vardu veikiančiai LR energetikos ministerijai ir nurodė, kad kreipimasis su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą pažeidžia トLietuvos dujų" akcininkų (Valstybės turto fondo, OAO トGazprom" ir トRuhrgas") susitarimą dėl arbitražinės išlygos. トGazprom" prašė Arbitražo instituto įpareigoti LR energetikos ministeriją nutraukti VAT pradėtą bylos svarstymą. Arbitražo institutas 2012 m. liepą konstatavo, kad LR energetikos ministerijos inicijuotas ieškinys iš dalies pažeidė minėtą akcininkų arbitražinį susitarimą ir nurodė atsisakyti dalies reikalavimų (įpareigoti AB トLietuvos dujas" pradėti sąžiningas derybas su OAO トGazprom" dėl sąžiningos ir teisingos dujų įsigijimo kainos bei pateikti bendrovės valdybai dokumentus apie šias derybas). OAO トGazprom savo kreipimesi į Lietuvos apeliacinį teismą prašė pripažinti ir leisti vykdyti šį Arbitražo instituto sprendimą, o LR energetikos ministerija - atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti.

 

Ši Lietuvos apeliacinio teismo nutartis per 30 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Norėdami prenumeruoti Lietuvos apeliacinio teismo naujienas, apsilankykite Teismo interneto svetainėje: http://www.apeliacinis.lt. Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 

Kristina Petrošienė

Atstovė spaudai

Tel. 8 70 663 230

Mob. 8 652 56655

el. p. kristina.petrosiene@apeliacinis.lt

www.apeliacinis.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.