AB "Klaipėdos nafta" įsteigė dukterinę bendrovę UAB LitGas, kuri, kaip numatoma, prekiaus gamtinėmis dujomis

2012-12-18

AB "Klaipėdos nafta" (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2012 m. gruodžio 17 d. buvo įsteigta ir įregistruota Bendrovės dukterinė bendrovė - uždaroji akcinė bendrovė - UAB LitGas, kuri, kaip numatoma, vykdys suskystintų gamtinių dujų prekybos ir / arba tiekimo veiklą. Bendrovei priklauso 100 procentų UAB LitGas akcijų. UAB LitGas  įstatinis kapitalas, kuris sudaro 1 mln. litų, buvo suformuotas Bendrovės piniginiu įnašu.
UAB LitGas įsteigta vadovaujantis 2012 m. lapkričio 16 d. Bendrovės valdybos sprendimu įsteigti uždarąją akcinę bendrovę - UAB "Dujų tiekimas". Atsižvelgiant į tai, jog iš esmės steigiama bendrovė savo veikloje daugiausia turės bendradarbiauti būtent su užsienio kompanijomis, Bendrovės valdyba 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimu pakeitė dukterinės bendrovės pavadinimą iš UAB "Dujų tiekimas" į UAB LitGas. 
Pradiniu veiklos laikotarpiu UAB LitGas valdybos nariais išrinkti Bendrovės valdybos nariai: Inga Černiuk, Mindaugas Jusius, Rytis Ambrazevičius, Rokas Masiulis ir Arvydas Darulis, UAB LitGas generaliniu direktoriumi paskirtas Bendrovės generalinis direktorius Rokas Masiulis.
Planuojama, kad gamtinių dujų tiekimo veiklą UAB LitGas pradės vykdyti nuo suskystintųjų gamtinių dujų terminalo veiklos pradžios, įvykdžius teisės aktų keliamus reikalavimus.

Mantas Bartuška, finansų direktorius, 8 46 391 763

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.