Pateiktos paraiškos visoms viešai siūlytoms "INTER RAO Lietuva" akcijoms įsigyti, patvirtinta vienos akcijos kaina – 5,85 euro

2012-12-10

INFORMACIJA NESKELBTINA, TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI, JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE, JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, AUSTRALIJOJE, KANADOJE AR JAPONIJOJE

Pateiktos paraiškos visoms viešai siūlytoms "INTER RAO Lietuva" akcijoms įsigyti, patvirtinta vienos akcijos kaina – 5,85 euro

Per pirminį viešą pirmaujančio elektros rinkos dalyvio Baltijos šalyse ir vieno didžiausių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų Lietuvoje AB "INTER RAO Lietuva" akcijų platinimą investuotojai pateikė paraiškų reikšmingai didesniam bendrovės akcijų kiekiui įsigyti nei buvo siūloma – šiandien preliminariai paskirstyti visi 4 000 000 siūlomų akcijų, kurios sudaro 20% bendrovės kapitalo, ir nustatyta viešo platinimo kaina – 5,85 euro arba 24,17 Lenkijos zlotų ekvivalentas už vieną siūlomą akciją. Bendra pirminio viešo "INTER RAO Lietuva" akcijų platinimo vertė siekia 23,4 mln. eurų (80,8 mln. litų). 15% visų siūlomų akcijų preliminariai paskirta mažmeniniams investuotojams.

Prekybos "INTER RAO Lietuva" akcijomis pradžia Varšuvos vertybinių popierių biržoje yra numatyta apie gruodžio 18 d. Kol kas bendrovės akcijos bus kotiruojamos tik Varšuvos biržoje.

"Viešas "INTER RAO Lietuva" akcijų platinimas sulaukė didelio Lietuvos, Lenkijos ir tarptautinių investuotojų susidomėjimo ir pavyko labai sėkmingai – nepaisant itin nepalankios aplinkos rinkose ir dalies ekspertų prognozių, – sako Jonas Garbaravičius, "INTER RAO Lietuva" Stebėtojų tarybos narys. – Aktyvus institucinių ir mažmeninių investuotojų dėmesys parodė, kad jie vertina sparčią kompanijos plėtrą, užimamą padėtį rinkoje ir stabilius finansinius rezultatus. Pateikdami paraiškas akcijoms, investuotojai taip pat išreiškė pasitikėjimą tolesne "INTER RAO Lietuva" plėtra, todėl mes sieksime pateisinti investuotojų lūkesčius ir demonstruoti puikius kompanijos veiklos rezultatus, kuriais galėtume pasidalinti išmokėdami dividendus akcininkams".

Paraiškos "INTER RAO Lietuva" akcijoms įsigyti buvo teikiamos lapkričio 27 – gruodžio 7 dienomis. Instituciniams ir mažmeniniams investuotojams buvo siūloma iki 4 000 000 akcijų, kurias parduoda Lietuvos bendrovė UAB "Scaent Baltic". Pagal preliminaraus akcijų paskirstymo rezultatus, ir preziumuojant, kad nebus vykdomi stabilizavimo sandoriai, nauji akcininkai valdys 20% "INTER RAO Lietuva" akcijų.

"Sėkmingai pasibaigęs pasirašymo laikotarpis – puikus kompanijos įvertinimas. Matome, kad buvo pasirinktas tinkamas laikas pasiūlyti bendrovės akcijas investuotojams po kelerius metus užsitęsusios sudėtingos situacijos kapitalo rinkose. Tikime, kad tapusi vieša ir įtraukta į Varšuvos biržos prekybos sąrašą "INTER RAO Lietuva" galės pasinaudoti visais kapitalo rinkų teikiamais privalumais ir tai paskatins kitas besidominčias kompanijas ryžtingiau žengti į biržą", – sako Alius Jakubėlis, UAB FMĮ "Orion Securities" direktorius.

Galutinis per viešą siūlymą išplatintų "INTER RAO Lietuva" akcijų skaičius bei jų paskirstymas investuotojams bus nustatytas ir paskelbtas gruodžio 12 d. Patvirtinta vienos akcijos siūlymo kaina yra vienoda tiek mažmeniniams, tiek instituciniams investuotojams.

"Orion Securities" veikia kaip šio viešo "INTER RAO Lietuva" akcijų siūlymo agentas ir finansų patarėjas. Advokatų kontoros "Baker & McKenzie" ir "LAWIN" pataria teisės klausimais.

Atsakomybės ribojimo nuostatos

Čia minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruojami pagal 1933 metų JAV Vertybinių popierių aktą su vėlesniais pakeitimais (toliau "Vertybinių popierių aktas") ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, nebent šie vertybiniai popieriai būtų įregistruoti pagal Vertybinių popierių aktą arba Vertybinių popierių akte būtų numatyta išimtis dėl registravimo. Viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose nebus vykdomas.

Ši informacija yra parengta reklamos tikslams ir jokiomis aplinkybėmis nėra ir negali būti laikoma pasiūlymu ar patarimu, arba vertinama, kaip pasiūlymas ar patarimas, pirkti ar įsigyti AB "INTER RAO Lietuva" (toliau "Bendrovė") vertybinių popierių Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Kanadoje ar Japonijoje (arba bet kurioje kitoje šalyje pagal kurios teisės aktus toks siūlymas arba patarimas būtų neteisėtas), ši informacija ar jos dalis taip pat nėra pagrindas sprendimui investuoti į Bendrovės vertybinius popierius priimti.

Siūlymo prospektas (toliau "Prospektas"), parengtas dėl viešo Bendrovės akcijų siūlymo investuotojams Lenkijoje ir Lietuvoje bei visų Bendrovės akcijų įtraukimo į Varšuvos vertybinių popierių biržą (toliau "WSE"), yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir jos akcijų viešą siūlymą Lenkijoje ir Lietuvoje (toliau "Siūlymas").

2012 metų lapkričio 23 dieną Prospektą patvirtino Lietuvos Bankas, kuris yra finansų rinkų priežiūros institucija Lietuvoje. Įvykdžius visas sąlygas, numatytas 2007 metų sausio 18 dienos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsnyje ir 2005 metų liepos 29 dienos Lenkijos viešų siūlymų akto 37 straipsnyje, t.y. Lenkijos finansų priežiūros institucijai gavus Lietuvos Banko pranešimą apie Prospekto patvirtinimą ir Prospekto patvirtinimo pažymą kartu su Prospektu bei jo santraukos vertimu į lenkų kalbą, Prospektas buvo paskelbtas viešai.

Elektroninę Prospekto versiją galima rasti šiose interneto svetainėse: Bendrovės svetainėje (www.interrao.lt) ir UAB FMĮ "Orion Securities" svetainėje (www.orion.lt). Spausdintą Prospekto versiją galima nemokamai gauti kreipusis į Bendrovę arba UAB FMĮ "Orion Securities".

Investavimas į akcijas negali būti laikomas rizikos nesukeliančia investicija, todėl prieš investuojant rekomenduojame pasitarti su finansų ar mokesčių patarėjais. Investavimas į viešo siūlymo metu siūlomas akcijas yra susijęs su didesne nei vidutine rizika.

Jacek Jan Komar
AB „INTER RAO Lietuva“
Viešųjų ryšių vadovas
Tel. +370 5 242 11 21
Mob. +370 662 52 287
El. paštas j.komar@iterrao.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.