UAB "BANGA PLIUS" suteiktą ES paramą panaudojo e-verslo sprendimų optimizavimui

2012-11-27

UAB "BANGA PLIUS" – teikia skalbimo ir sausų drabužių valymo paslaugas. Siekiant efektyviau išnaudoti žmogiškuosius resursus, integruoti užsakymų valdymą, buhalterijos, sandėlio valdymą, logistikos veiklos procesus buvo inicijuotas projektas.

2011 m. rugpjūčio 1 dieną UAB "Banga plius" pradėjo įgyvendinti dalinai iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos (ES lėšos) finansuojamą projektą E-verslo sprendimo diegimas siekiant padidinti įmonės konkurencingumą ir darbo našumą (projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-02-K-02-050). Projekto pabaiga yra 2012 m. spalio mėn. 31 diena.

Projekto tikslas – padidinti produktyvumą, įdiegiant verslo valdymo sistemą, skirtą skalbimo ir sausų drabužių valymo paslaugų proceso optimizavimui.

Gavus ES paramą įmonė optimizavo ir kompleksiškai susiejo į integruotą visumą 4 vidinius (Finansų valdymas, Rizikos valdymas, Žinių valdymas, Atsargų valdymas) ir 4 išorinius procesus (Pardavimai, Užsakymų priėmimas, Vartotojų aptarnavimas, Atsiskaitymas už paslaugas).

Įgyvendinus projektą bus siekiami šie rezultatai:
• Didinti darbo našumą ir apyvartą.
• Mažinti kaštus ir darbo dubliavimąsi.
• Greitinti duomenų analizę.
• Pradėti eksportą viename iš Švedijos miestų.

Projekto tęstinumą bendrovė užtikrins iš nuosavų lėšų. UAB "Banga plius" bus atsakinga už naujai sukurtos e-verslo valdymo sistemos tinkamą eksploatavimą (naudojimą), eksploatavimo išlaidų apmokėjimą. Įdiegta e-verslo sprendimų sistema bus naudojama bendrovės veikloje, keletą metų po projekto įgyvendinimo pabaigos. Verslo procesų optimizavimo sistema yra labai svarbi bendrovės konkurencingumui, efektyvumui ir pelningumui.

Projekto pavadinimas: E-VERSLO SPRENDIMAI SKIRTI SKALBIMO IR SAUSŲ DRABUŽIŲ VALYMO PASLAUGŲ PROCESO OPTIMIZAVIMUI UAB "BANGA PLIUS".
Projekto numeris: VP2-2.1-ŪM-02-K-02-050
Bendra projekto vertė – 277.860,00 Lt.
Projektui įgyvendinti skiriama ES lėšų iki 138.930,00 Lt.
Įmonės indėlis - 0,20 mln. Lt.

Kazys Sakalauskas
Direktorius
UAB "Banga plius"
Tel.: 852675287
info@bangaplius.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.