AB "Citadele" bankas mažina įstatinį kapitalą iki nuosavo banko kapitalo dydžio

2012-11-21

Š.m. lapkričio 20 d. Lietuvos bankas priėmė sprendimą leisti AB "Citadele" bankui mažinti įstatinį kapitalą bei įregistruoti banko įstatų pakeitimus. Remiantis šiuo Lietuvos banko sprendimu AB "Citadele" banko kapitalas mažinamas iki 148 868 100 litų, t.y. iki nuosavo banko kapitalo dydžio.

"Bankas šiuo metu turi pakankamai kapitalo ir siekia jį kuo efektyviau panaudoti, todėl banko įstatinį kapitalą mažiname iki nuosavo banko kapitalo dydžio – 148,9 mln. Lt", - sprendimo mažinti įstatinį kapitalą priežastį paaiškino banko Valdybos pirmininkė, Administracijos vadovė Alma Vaitkunskienė.

Lietuvos bankas leidimą mažinti banko įstatinį kapitalą išduoda tik tuomet, jeigu sumažintas banko įstatinis kapitalas bus pakankamas užtikrinti saugią ir patikimą banko veiklą.

AB "Citadele" banko kapitalo pakankamumo rodiklis 2012 m. spalio 1 d. sudarė 22,74% ir yra vienas aukščiausių visame Lietuvos bankų sektoriuje. AB "Citadele" banko kapitalo pakankamumo rodiklis daugiau nei 2,5 karto viršija privalomą vykdyti kapitalo pakankamumo normatyvą, kuris yra 8% banko turto ir nebalansinių pretenzijų pozicijų . Banko likvidumo rodiklis (banko einamųjų įsipareigojimų ir likvidaus turto santykis) lapkričio 1d. sudarė 39,56% ir viršijo privalomą normatyvinį rodiklį, kuris yra 30%.

2011m. ir 2012 metais bankas nuolat dirbo pelningai, pelnas augo ir per 2012 metų 10 mėnesių bankas uždirbo 12.3 mln. Lt neaudituoto pelno, o kartu su dukterine lizingo bendrove - 13 mln. Lt pelno.

Apie AB "Citadele" banką:

AB "Citadele" banko 100% akcijų priklauso Latvijos AS "Citadele" bankui. AS "Citadele" banko akcininkai – Latvijos valstybės UAB "Privatizavimo agentūra" ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. "Citadele" grupės padaliniai veikia Baltijos šalyse ir kitose 8 šalyse. Lietuvoje "Citadele" banko grupei atstovauja AB "Citadele" bankas kartu su dukterine bendrove UAB "Citadele faktoringas ir lizingas" ir UAB "Citadele investicijų valdymas". AB "Citadele" banko padalinių tinklą Lietuvoje sudaro 13 klientų aptarnavimo padalinių ir Privačiosios bankininkystės padalinys. Banko klientai aptarnaujami ir 269 bankomatų tinkle, kurį kartu valdo 5 bankai Lietuvoje. AB "Citadele" bankas yra vienintelis oficialusis "American Express" kreditinių kortelių išleidėjas ir aptarnaujantis bankas Lietuvoje.

"Citadele" bankas š.m. gegužės mėn. Baltijos bendrovių valdymo instituto atliko tyrimo "Valstybinių įmonių valdymas Baltijos šalyse" metu gavo aukščiausius vertinimus ir buvo pripažintas geriausiai valdoma valstybės įmone Baltijos šalyse.

Rita Simanavičiūtė
Rinkodaros ir viešųjų ryšių departamento direktorė
AB "Citadele" bankas
Tel.: 2664715
rita.simanaviciute@citadele.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.