Kėdainių rajone dėl rangovo kaltės vėluoja dumblo apdorojimo įrenginių statyba

2012-11-15

Kėdainių rajone vykstančios modernių dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbai atsilieka nuo grafiko beveik pusę metų. Nepaisant projekto įgyvendintojų UAB "Kėdainių vandenys" pastangų, iki šių metų pabaigos, kaip buvo numatyta, projektas nebus baigtas.

Rangovo kaltė

Projekto "Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginių statyba" darbus atlieka Jungtinės veiklos grupė: UAB "Laugina", UAB "Manfula" ir "Dorset Green Machines BV". Projekto vykdymo sutartis buvo pasirašyta 2010-ųjų gruodį. Iki 2012 m. pabaigos turėjo būti atlikta darbų už 22,8 mln. Lt (be PVM). Didžioji dalis lėšų skirta iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo skatinimo veiksmų programos.

Pasak projekto vykdytojo "UAB "Kėdainių vandenys" atstovų, šiuo metu statybos darbai nuo patvirtinto grafiko vėluoja apie 5-6 mėn. Rangovas informavo, kad darbų laiku (iki 2012-12-14 ) nebaigs, tačiau motyvuotų komentarų, kodėl vėlavimas didėja ir kaip bus likviduojamas atsilikimas, nepateikė, nėra veiksmų plano ir papildyto darbų grafiko. "Kėdainių vandenys" yra pateikę ne vieną pretenziją dėl vėlavimo ir Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo. Bus svarstoma dėl sutarties pratęsimo, nes šis projektas turi didelę ekonominę ir ekologinę svarbą visam rajonui.

Itin svarbus projektas

Šiai dienai Lietuvoje, kaip ir visoje Vakarų Europoje, aktyviai sprendžiamos aplinkosauginės problemos. "Pastaruoju metu ypač daug dėmesio skiriama centralizuotam buitinių nuotekų surinkimui bei valymui. Viena iš aktualiausių bėdų – iš nuotekų susidarančio dumblo tvarkymas ir panaudojimas. Anot ekspertų, netinkamai tvarkomas dumblas kelia pavojų aplinkai, teršia orą, vandenį ir dirvožemį", - sakė "Kėdainių vandenys" direktorius Kęstutis Vaitkevičius.

Pasak vandentvarkos specialisto statyti dumblo apdorojimo įrenginius yra neišvengiama būtinybė. "Kol kas nuotekų tvarkymo procese susidarančios atliekos kaupiamos dumblo talpyklose, tačiau jos nėra pakankamai saugios aplinkosauginiu atžvilgiu, be to, jų talpa per maža. Taip pat reiktu pastebėti, jog miesto nuotekų dumblas pasižymi padidintu užterštumu chromu, todėl yra netinkamas nei dirvos tręšimui, nei rekultivavimui", - sakė jis.

Numatyta, kad projekto metu bus pastatyti Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginiai, kurių pajėgumas sieks 4 250 kg dumblo sausos medžiagos per parą. Kėdainių nuotekų valykloje statomi bendri dumblo mechaninio tankinimo ir sausinimo, pūdymo ir džiovinimo įrenginiai, o Kėdainių ir Josvainių nuotekų valyklose – gravitaciniai šių nuotekų valyklų dumblo tankintuvai.

"Kėdainiai yra vienas iš Kauno apskrityje numatytų regioninių dumblo tvarkymo centrų. Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginiai aptarnauja Kėdainių m., Josvainių bei Akademijos gyvenviečių nuotekų valyklas, bendrai tvarkant jose susidarantį dumblą. "Tad projektas svarbus ne tik vietiniu, bet ir viso regiono mastu", - pažymėjo K. Vaitkevičius.

Projekto "Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginių statyba" kodas VP3.3.1-AM-01-V-01-040, jis vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, "Aplinka ir darnus vystymasis" prioritetą ir "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" priemonę.

Džeraldas Kauneckas
projektų vadovas
UAB "Idea Prima"
Tel.: 852608305
kauneckas@ideaprima.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.