INVEGA pasirašė Atviros kredito linijos sutartį su UniCredit Bank

2012-11-07

UAB "Investicijų ir verslo garantijos" (toliau – INVEGA), atlikdama INVEGOS fondo valdytojo funkcijas, pasirašė Atviros kredito linijos sutartį su AS "UniCredit Bank" Lietuvos skyriumi. Tai pirmasis bankas, galėsiantis teikti paskolas iš Atviro kreditų fondo (toliau – AKF) pagal atnaujintas kreditų teikimo sąlygas. Su kitais bankais sutartis planuojama pasirašyti artimiausiu metu.

"Pakeisdami kai kurias kreditų teikimo iš Atviro kreditų fondo sąlygas, siekėme sudaryti galimybę bankams AKF lėšas smulkiajam ir vidutiniam verslui skolinti ne tik ilgiau nei buvo numatyta anksčiau, bet ir paskatinti verslo plėtrą Lietuvoje, sumažinant kreditavimo smulkiajam verslui kainą", – teigia INVEGA direktorius Audrius Zabotka.

"Džiugu, kad sutartis su INVEGA pasirašyta ir dabar galėsime smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms pasiūlyti projektų finansavimą patrauklesnėmis sąlygomis. Taip pat svarbu tai, kad priemonė apima tiek trumpalaikes paskolas apyvartiniam kapitalui, tiek ilgalaikes investicines paskolas. Mūsų banko komanda jau aktyviai pradėjo siūlyti šią finansavimo formą esamiems ir potencialiems verslo klientams", - teigia AS "UniCredit Bank" Lietuvos skyriaus direktorius Gintaras Maželis.

2012-08-02 buvo paskelbtas patikslintas kvietimas dalyvauti bankų atrankoje finansų inžinerijos priemonei AKF įgyvendinti. Atviro kredito fondui buvo papildomai skirta 50 mln. Lt ir šiuo metu fondą sudaro 150 mln. litų. Taip pat numatyta pratęsti AKF lėšų naudojimosi terminą bankams iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Padidinto INVEGOS fondo papildomomis lėšomis galės pasinaudoti visi bankai, pasirašę Atviros kredito linijos sutartis su INVEGA pagal patikslintas sąlygas.

Atviras kreditų fondas – tai 2009 m. balandžio mėn. įsteigto INVEGOS fondo administruojama finansų inžinerijos priemonė "Atviras kreditų fondas" (AKF). AKF tikslas – sudaryti atviros kredito linijos sutartis su atrinktais bankais, kurie, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, kreipiasi į INVEGĄ dėl AKF lėšų (ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos) skyrimo SVV subjektui finansuoti. Kreditus iš AKF lėšų INVEGOS atrinkti bankai gali suteikti SVV subjektams, investicijoms ar apyvartiniam kapitalui finansuoti. AKF lėšų dalis banko suteikiamame kredite SVV subjektui negali viršyti 75 proc. ir 1,5 mln. Lt.

Diana Vaikėnė
Marketingo specialistė
UniCredit Bank Lietuvos skyrius
Tel.: +37052745300
diana.vaikene@unicreditgroup.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.