,,Synergium“ pasirašė projektas UAB „Synergium“ ir partnerio UAB „Eastern Europe Localization Institute“ projektas eksporto rinkų plėtrai Š. Amerikos regione

2012-10-31

Apie įmonę. UAB ,,Synergium“ – Baltijos šalyse veikianti vertimo ir lokalizavimo paslaugų bendrovė, prisidedanti prie įvairių pramonės šakų naujausių produktų kūrimo ir išradimų proceso. Jau daugiau nei šešerius metus „Synergium“ vertimo ir lokalizavimo paslaugas teikia viso pasaulio bendrovėms. Nuo pat įsikūrimo 2006 m. „Synergium“ sparčiai plečiasi – šiuo metu bendrovės biuruose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje ir Rusijoje dirba daugiau nei šimtas etatinių vertėjų, projektų vadovų ir inžinierių. UAB „Synergium“ teikia aukštos pridėtinės vertės informacinių technologijų paslaugas užsienio klientams (IT, telekomunikacijų ir kt. sektorių įmonėms): programinės įrangos lokalizavimas, techninės dokumentacijos vertimas, turinio globalizavimo paslaugos – nuo paprasto teksto išvertimo iki verčiamos programinės įrangos programavimo ir testavimo, dokumentų maketavimo.

Apie projektą . 2010 m. balandžio 6 d. Nr. S-VP2-2.1-ŪM-04-K-01-285 UAB ,,Synergium“ pasirašė projekto „UAB „Synergium“ ir partnerio UAB „Eastern Europe Localization Institute“ eksporto rinkų plėtra Š. Amerikos regione“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-285) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Projekto tikslas. Siekta stiprinti UAB „Synergium“ ir partnerio UAB „Eastern Europe Localization Institute“ prekių ženklų žinomumą ir pasiruošti užimamų pozicijų Š. Amerikos regiono rinkose plėtrai. Šis projektas apėmė eksporto rinkodaros specialisto, kurio pagalba buvo tiriama ir toliau sėkmingai planuojama Š. Amerikos rinka, įdarbinimą bei dalyvavimą tarptautinėse parodose, padidinusiose įmonės žinomumą.
Projekto rezultatas. Buvo išplėstos ir diversifikuotos eksporto rinkos, padidėjo paslaugų žinomumas ir jų tarptautinis konkurencingumas. Tai sudarė sąlygas didinti eksporto pajamas formuojant bendrovės įvaizdį ir didinant vardo žinomumą užsienio rinkose. Taip pat įgyvendinus projektą buvo išplėstos produkcijos realizacijos rinkos ir dėl to padidėjo iš eksporto gaunamos pajamos.
Projekto trukmė – 31 mėnuo.
Projekto suma – 94 500,00 Lt.
Europos Sąjungos finansuojama suma – 66 150,00 Lt.

Daugiau informacijos:
UAB „Synergium“ direktorius
Mindaugas Kazlauskas
vertimai@synergium.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.