Kredito unijų vadovams - griežtesni kvalifikacijos reikalavimai ir egzaminas

2012-08-17

Tobulindamas kredito unijų veiklos priežiūrą Lietuvos bankas nustatė griežtesnius reikalavimus kredito unijoms vadovaujantiems asmenims. Kredito unijos vadovai, kurių kvalifikacija kels abejonių, arba pretendentai į tokias pareigas, neatitinkantys minimalių nustatytų reikalavimų, privalės laikyti specialų egzaminą.

„Per pastaruosius porą metų šalies kredito unijoms už riziką ribojančių ir kitų reikalavimų pažeidimus buvo pritaikyta beveik pusšimtis poveikio priemonių. Tai liudija akivaizdžią kai kurių kredito unijų vadovų kompetencijos stoką. Siekdami, kad kredito unijų vadovais būtų išmanantys šią sritį asmenys, keliame jų kvalifikacijos ir patirties kartelę. Tai padės užtikrinti atsakingesnį indėlininkų pinigais disponuojančių kredito unijų valdymą", - sakė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Pakeistose Leidimo tapti kredito unijos vadovų išdavimo taisyklėse numatomi griežtesni kvalifikacijos ir patirties reikalavimai. Pavyzdžiui, minėtose taisyklėse nustatyta, kad kredito unijos valdybos pirmininkas ir bent vienas kitas valdybos narys turi turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 2 metų per paskutiniuosius praėjusius 5 metus nepertraukiamą vadovavimo juridiniam asmeniui ar jo filialui darbo patirtį. Iki šiol kredito unijos valdyboje turėjo būti bent vieną narys, turintis teisės, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos srities aukštąjį išsilavinimą arba dirbęs ne mažiau kaip 1 metus minėtose srityse (revizoriumi, auditoriumi, auditoriaus padėjėju, teisininku, finansininku, buhalteriu, juridinio asmens arba jo padalinio skyriaus vadovu ir pan.) per paskutinius praėjusius 5 metus.

Jeigu asmuo, siekiantis eiti finansų rinkos dalyvio vadovo pareigas, neatitiks nustatytų reikalavimų, jis galės mėginti laikyti specialų egzaminą. Egzaminas laukia ir tų kredito unijų vadovų, dėl kurių kompetencijos Lietuvos bankui kils abejonių, todėl jų kvalifikacija ir patirtis gali būti vertinama pakartotinai.

Kvalifikacijos ir patirties egzamino organizavimo tvarka, vertinimo kriterijai nustatyti šiandien patvirtintose Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo egzaminavimo taisyklėse.

Pagal jas, Lietuvos banke bus sudaryta nuolat veikianti egzaminavimo komisija. Egzamino užduotis - testas, sudarytas iš 50 klausimų. Užduočių sprendimas negalės trukti ilgiau nei 90 minučių. Egzaminas bus laikomas išlaikytu, jei laikantysis teisingai atsakys į 80 procentų arba daugiau pateiktų klausimų. Egzamino neišlaikęs asmuo vėl galės bandyti jį laikyti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

Griežtesni reikalavimai kredito unijos vadovams bei egzaminavimo taisyklės įsigalios nuo 2012 m. lapkričio 1 d.

Pagal Kredito unijų įstatymą, kredito unijos vadovai yra stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, administracijos vadovas, vidaus audito tarnybos vadovas, paskolų komiteto pirmininkas, revizijos komisijos pirmininkas (revizorius).

Šiuo metu Lietuvoje veikia 76 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija, vienijančios apie 138 tūkst. narių.

Ryšių su visuomene skyrius

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.