Lėšos už taršos leidimus - individualių namų renovacijai

2012-08-08

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti renovacijos bei atsinaujinančių energijos šaltinių diegimui individualiuose namuose.

Parama bus skiriama vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatų savininkams, šiais metais ketinantiems įsidiegti arba įsidiegusiems atsinaujinančius energijos šaltinius (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) bei gyvenamosios paskirties pastatų renovacijai kompensuoti. Parama skiriama iš Klimato kaitos specialiosios programos, kurioje kaupiamos už taršos leidimų pardavimus gautos lėšos.

„Dalis gyventojų jau seniai domėjosi ir pageidavo, kad valstybė skirtų paramą ne tik daugiabučių, tačiau ir individualių namų savininkams. Atsižvelgdami į poreikį dalį lėšų, gautų pardavus taršos leidimus, nukreipėme būtent į šį sektorių“, - sako aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas.

Kvietimai paskelbti atskirai kiekvienai finansuojamai priemonei, skiriama lėšų suma vienai priemonei - 900 tūkst. litų, o bendra abiems priemonėms skiriama lėšų suma - 1,8 mln. litų. Numatytas subsidijos dydis yra iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau jis negali būti didesnis negu nurodyta aplinkos ministro G. Kazlausko įsakyme patvirtintuose mažos apimties projektų maksimaliuose subsidijų dydžiuose.

Aplinkos ministras pabrėžia, jog vienas iš pagrindinių reikalavimų pareiškėjams – jie turi būti vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytų iki 1993 metų, savininkai. „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimui parama numatyta pareiškėjams, kurie ketina atsinaujinančią energiją naudoti savo reikmėms, o ne pardavimui, t.y. paramai neskiriama projektams, kuriems yra taikomos fiksuotų tarifų paramos schemos“, - tvirtina G. Kazlauskas.

Paraiškos priimamos tęstiniu būdu, taigi jos bus registruojamos pagal paraiškos gavimo datą, o paraiškų priėmimo pabaiga bus laikoma data, kada bus gauta paraiškų visam priemonei skirtam lėšų kiekiui panaudoti. Gavus daugiau paraiškų, nei yra skirta lėšų, paraiškų priėmimas bus stabdomas. Paraiškų pateikimą ir vertinimą organizuoja LAAIF.

Finansuojamų priemonių sąrašas, t.y. tinkamos projektų išlaidų kategorijos, apibrėžtos aplinkos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakyme Nr. D1-500 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano finansavimo kryptis patvirtinimo“.

Pareiškėjai įrangos, darbų, paslaugų bei kitų prekių pirkimus privalės atlikti vadovaudamiesi LR viešųjų pirkimų įstatymu arba LR aplinkos ministro įsakyme nustatyta tvarka, jeigu jie nėra perkančiosios organizacijos.

Daugiau informacijos apie finansavimo sąlygas ir paraiškų priėmimą galima rasti LAAIF interneto svetainėje adresu www.laaif.lt arba šiais telefonais: Ieva Zabielė (8 5) 205 3105, Indrė Kapusčytė, Renata Spiečiūtė (8 5) 241 2114, Inga Laučinskaitė, Asta Skrockaitė – Narbutienė (8 5) 205 3104, - faksu (8 5) 216 9399; - elektroniniu paštu: i.kapuscyte@laaif.lt, r.spieciute@laaif.lt, i.zabiele@laaif.lt, i.laucinskaite@laaif.lt, asta@laaif.lt., - adresu: Vytauto g. 12, LT-08118, Vilnius.

Aplinkos ministro atstovas spaudai Tomas Beržinskas, tel. 219 1868

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.