Pasirašytas Lietuvos ir Makedonijos vyriausybių susitarimas dėl investicijų skatinimo ir apsaugos

2011-03-07

Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis ir Makedonijos ministro pirmininko pavaduotojas Europos Sąjungos reikalams Vasko Naumovski kovo 7 dieną Vilniuje pasirašė Lietuvos ir Makedonijos vyriausybių susitarimą dėl investicijų skatinimo ir apsaugos.

Tikimasi, kad šis susitarimas sustiprins dvišalius ekonominius ryšius. Susitikime A.Ažubalis pasiūlė intensyvinti ekonominį Lietuvos ir Makedonijos bendradarbiavimą.

2010 metais Lietuvos eksportas į Makedoniją sudarė 5,9 mln. litų ir palyginti su 2009 metais padidėjo 5 kartus. Lietuvos importas iš Makedonijos siekė 6,3 mln. litų ir palyginti su 2009 metais padidėjo 24 kartus. Dvišalė prekybos apyvarta buvo 12,2 mln. litų.

A.Ažubalis ir V.Naumovski taip pat aptarė dvišalį bendradarbiavimą Makedonijos integracijos į ES ir NATO kontekste. A.Ažubalis pritarė Makedonijos siekiams tapti ES nare ir paskatino ją toliau vykdyti tam būtinas reformas. "Lietuva remia Makedonijos narystę ES ir NATO. Be Makedonijos narystės NATO nebus visiškai įgyvendinti "Vilniaus dešimtuko" tikslai. Lietuvos ekspertai yra pasirengę pasidalyti reformų patirtimi su Makedonija", - po pasirašymo sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

Makedonija yra paskutinė "Vilniaus dešimtuko" šalis, kuri dar nėra prisijungusi prie NATO. 2000 metų gegužės mėnesį Vilniuje susitikę dešimties Vidurio Rytų Europos valstybių užsienio reikalų ministrai sutarė glaudžiai bendradarbiauti ir keistis informacija siekiant narystės NATO. Šios šalys vėliau pavadintos "Vilniaus dešimtuko" grupe.

A.Ažubalis ir V.Naumovski taip pat aptarė padėtį Vakarų Balkanuose ir politinę situaciją Makedonijoje. Lietuvos užsienio reikalų ministras teigiamai įvertino Makedonijos jau įgyvendintus tikslus siekiant narystės ES ir pristatė Lietuvos pirmininkavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) tikslus.

Abiejų šalių atstovai išsakė norą ir pasiryžimą bendradarbiauti ateityje ir stiprinti dvišalį bendradarbiavimą.

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius, tel. 236 2458

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.