Moldavai Baltijos agroverslo institute

2012-07-25

Baltijos agroverslo instituto (BAVI) kvietimu š. m. liepos 23 - 30 dienomis Lietuvoje vieši Moldovos Respublikos žemės ūkio specialistai: šios šalies Žemės ūkio ir maisto pramonės ministro patarėjas ES klausimais Aurelian Rotaru, Veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatos ir gerovės departamento direktorius Nicolae Grati, utilizavimo įmonės atstovas Serghei Russu, Kišiniovo miesto Veterinarinės tarnybos direktoriaus pavaduotojas Ion Toma.

Apsilankymo metu svečiai bus supažindinti su Lietuvos šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) tvarkymo ir utilizavimo kontrolės bei priežiūros sistema. Jie jau apsilankė Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, Vilniaus miesto turgavietėse, dalyvavo BAVI surengtoje apvalaus stalo diskusijoje su atitinkamų sričių Lietuvos ekspertais. Moldovos specialistams ypač aktualūs klausimai – maisto saugos ir veterinarijos teisės aktų suderinimas su ES teisynu bei rinkos priežiūros institucijų reforma pagal Lietuvos pavyzdį.

Tęsiant vizitą, moldavai apžiūrės gyvūninių atliekų tvarkymo įmonę UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" bei Vakarų Lietuvos regiono gyvūninio maisto įmones, lankysis veterinarinę kontrolę vykdančiose šalies institucijose.

Moldovos žemės ūkio specialistų vizitas surengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos finansuojamą Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektą "Moldovos Respublikos institucinių gebėjimų stiprinimas kuriant gyvūninių atliekų, neskirtų maistui, tvarkymo ir utilizavimo sistemą pagal ES reikalavimus ". Baltijos agroverslo instituto įgyvendinamo projekto tikslas - stiprinti Moldovos Respublikos žemės ūkio ir maisto pramonės ministerijos ir kitų susijusių institucijų tarnautojų administracinius gebėjimus, konsultuojant juos ŠGP tvarkymo ir utilizavimo valstybinės veterinarinės kontrolės ir priežiūros klausimais.

Raimundas Lopata
Prezidentas
VšĮ Baltijos agroverslo institutas
Tel.: 8-5 2107310
info@bavi.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.