Žaliosios pramonės inovacijoms skatinti – 32,5 milijono litų

2012-07-12

Lietuvoje pradedama įgyvendinti Žaliosios pramonės inovacijų programa, kurios tikslas – skatinti žaliųjų technologijų kūrimą ir diegimą. Programai įgyvendinti Norvegija skyrė 27,6 mln. Lt finansavimą, Lietuva 15 proc. prisidės nacionalinio biudžeto lėšomis. Šiandien Ūkio ministerijoje ši programa pristatoma verslo, mokslo ir kitiems visuomenės atstovams.

Ūkio ministerija bendradarbiaudama su Norvegijos inovacijų agentūra "Innovation Norway" skatins žaliųjų inovacijų kūrimą ir diegimą ne vien finansinėmis priemonėmis. Įgyvendinant šią programą bus sudarytos puikios galimybės Lietuvos verslo atstovams bei mokslininkams užmegzti ryšius ir vystyti partnerystę su Norvegijos verslininkais bei mokslininkais. Taip bus skatinamas technologijų ir žinių perdavimo procesas.

Pagal programą mažos ir vidutinės įmonės galės gauti paramą iki 70 proc. projekto vertės. 5,8 mln. Lt paramos bus skiriama projektams, susijusiems su žaliųjų produktų ir medžiagų kūrimu ir tobulinimu. 22,9 mln. Lt – partnerystės projektams, skirtiems aplinkosaugos technologijoms kurti, tobulinti ir diegti. Partnerystės projektai turės būti vykdomi kartu su partneriais – Norvegijos įmonėmis.

Dalis programos lėšų taip pat skiriama Lietuvos ir Norvegijos verslo įmonių bendradarbiavimui skatinti: numatyta organizuoti partnerių paieškos renginius – kontaktų muges, teikti informacijos ir konsultacijų paslaugas partnerystės projektų paraiškų rengimo bei partnerystės plėtojimo klausimais. Taip pat planuojama rengti gerosios patirties, įgyvendinant projektus, dalijimosi renginius.

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos vertė – 32,5 mln. Lt. Pagal 2011 m. balandžio 5 d. tarp Lietuvos ir Norvegijos pasirašytą susitarimo memorandumą dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo, Lietuvai įvairioms programoms iš viso skirta 145,6 mln. Lt.

Rūta Mikėnienė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 704
El. p. ruta.mikeniene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.