Visuomenei bus sudarytas neatlygintinas priėjimas prie visų teisės aktų registro duomenų

2012-06-28

Pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas rytiniame posėdyje priėmė Teisėkūros pagrindų įstatymą (projektas Nr. XIP-2111(3), kuriuo nutarta Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registrą reorganizuoti į Teisės aktų registrą, skirtą teisės aktų ir kitų dokumentų registravimui, skelbimui, apskaitai, sisteminimui ir informacijos teikimui. Teisės aktų registro, kurio valdytojas ir tvarkytojas bus Seimo kanceliarija, duomenys bus prieinami neatlygintinai. Viena iš numatomų sudaryti galimybių – nemokama naudotoją dominančių teisės aktų registracijos naujienų prenumerata. Už šį įstatymą balsavo 66 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 5 parlamentarai.

Pasak Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko Stasio Šedbaro, įstatymai ir kiti teisės aktai yra visos Tautos nuosavybė, todėl Teisėkūros pagrindų įstatymu siekiama, kad šis procesas būtų skaidrus, prieinamas visuomenei elektroninėje erdvėje nuo pat teisėkūros iniciatyvos paskelbimo iki teisės akto priėmimo ir paskelbimo Teisės aktų registre. "Ko gero, būsime vieni moderniausių pasaulyje, kai visą teisėkūros procesą bus galima vykdyti ir stebėti nemokamai prisijungus prie Seimo Teisės aktų informacinės sistemos", – teigia S. Šedbaras.

Pagal priimtą įstatymą teisės akto įregistravimas ir paskelbimas Teisės aktų registre bus laikomas oficialiu teisės akto paskelbimu. Norminis teisės aktas įsigalios kitą dieną po jo oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nebus numatyta vėlesnė įsigaliojimo data; įstatymas dėl Konstitucijos keitimo – ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo jo priėmimo.

Teisės aktų registro veiklos pradžia numatoma nuo 2012 m. gruodžio 1 d., įstatymas įsigalios 2013 m. kovo 1 d.

Teisėkūros atvirumui, skaidrumui, koncentruotumui užtikrinti bus naudojama Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinė sistema. Joje bus tvarkoma ir skelbiama: teisėkūros iniciatyvos, teisės aktų projektai, jų lydimieji dokumentai, informacija apie konsultavimąsi su visuomene, informacija, susijusi su teisinio reguliavimo stebėsena, numatomo teisinio reguliavimo koncepcijos, kiti su teisės aktų projektais susiję įstaigų ar kitų subjektų dokumentai. Taip pat bus sudaryta galimybė visiems asmenims paskelbti siūlymus dėl Informacinėje sistemoje paskelbtų teisėkūros iniciatyvos ir teisės aktų projektų, dėl teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atliekama.

2011 m. vasario 2 d. Seimo valdyba, atsižvelgdama į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto siūlymą, sudarė darbo grupę Teisėkūros pagrindų įstatymo projektui patobulinti ir pavedė iki 2012 m. kovo 1 d. pateikti Teisės ir teisėtvarkos komitetui. Darbą baigusios grupės vadovas – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras. Darbo grupės posėdžiuose dalyvavo suinteresuotų institucijų, mokslo ir studijų įstaigų atstovai.

Rimas Rudaitis
Seimo kanceliarijos
Komunikacijos departamento
Ryšių su visuomene skyriaus
Vyresnysis specialistas
Tel. 2396132
rsv@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.