Seimo narys Gediminas Kirkilas išrinktas Lietuvos ir Rusijos forumo pirmininku

2012-05-18

Pranešimas VIR

Šių metų gegužės keturioliktą dieną įvyko steigiamoji Lietuvos ir Rusijos forumo sueiga. Steigėjais sutiko būti žymūs šalies politologai, istorikai, verslininkai, politikai. Forumo pirmininku bendru sutarimu išrinktas socialdemokratas Seimo narys Gediminas Kirkilas.

Lietuvos ir Rusijos forumo tikslas – viešąja diplomatija (abiejų valstybių politikos ir visuomenės veikėjų paskaitos, menininkų bendros parodos, verslininkų seminarai, metinė konferencija) ir specializuotomis bendradarbiavimo programomis (švietimo ir mokslo, kultūrinė, ekonominė) siekti esminio lūžio dvišaliuose santykiuose, įtvirtinant juos, kaip santykius tarp suverenių ir vienas kito interesus gerbiančių tarptautinių subjektų. Šiam tikslui pasiekti Lietuvos ir Rusijos forumas dės pastangas paskatinti analogiško forumo (Rusijos ir Lietuvos) steigimąsi Rusijos Federacijoje.

"Lietuvos ir Rusijos santykiai visuomet buvo sudėtingi, komplikuoti, neretai dramatiški ir net tragiški. Tačiau būta ir pozityvių susitarimų net ir labai sudėtingais klausimais. Pavyzdžiui, dėl okupacinės kariuomenės išvedimo, Kaliningrado tranzito per Lietuvą susitarimų, prekybinio, ekonominio, kultūrinio bendradarbiavimo, kitais klausimais", – sako vieningai forumo pirmininku išrinktas Gediminas Kirkilas. Politikas yra buvęs Prezidento Valdo Adamkaus įgaliotiniu Lietuvos ir Rusijos derybose dėl Kaliningrado tranzito.

Seimo LSDP frakcijos informacija
Tel. 8(5)2396327, 865292009

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.