Seimas įtvirtino fizinio asmens bankroto galimybę

2012-05-10

Pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas priėmė Fizinių asmenų bankroto įstatymą (projektas Nr. XIP-3052(2) ES), kuriuo nutarta įtvirtinti fizinio asmens bankroto galimybę. Už teisės aktą balsavo 95 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 3 parlamentarai.

Priimtu teisės aktu siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

Įstatyme įtvirtinta, kad fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (apie 20 tūkst. Lt). Šis įstatymas bus taikomas fiziniam asmeniui, neatsižvelgiant į jo skolinių įsipareigojimų atsiradimo laikotarpį.

Pagal priimtą dokumentą fizinio asmens bankroto procesas vyks teismo tvarka, o inicijuoti fizinio asmens bankroto procesą galės tik pats fizinis asmuo. Remiantis teisės akto nuostatomis fizinis asmuo, ketindamas pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki šio pareiškimo pateikimo dienos privalės apie tai pranešti raštu visiems kreditoriams ir tik tuomet galės pateikti pareiškimą teismui.

Nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos fizinio asmens turtu ir visomis gaunamomis fizinio asmens pajamomis disponuos bankroto administratorius. Fizinio asmens kreditorių reikalavimams tenkinti ir jo mokumui atkurti turės būti parengtas planas, kurio įgyvendinimo trukmė negalės būti ilgesnė nei penkeri metai.

Pagal įstatymą antrą kartą bankrutuoti fizinis asmuo galės ne anksčiau kaip po dešimties metų po šio proceso. Priimtas įstatymas įsigalios 2013 m. kovo 1 d.

Rimas Rudaitis
Seimo kanceliarijos
Komunikacijos departamento
Ryšių su visuomene skyriaus
Vyresnysis specialistas
Tel. 2396132

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.