"TeliaSonera" ketina didinti turimą nuosavybės dalį TEO LT ir teikti savanorišką oficialų siūlymą įsigyti likusias akcijas

2012-05-08

"TeliaSonera" susitarė įsigyti 7,87 procento TEO LT akcijų iš "East Capital" mokant 0,637 euro (2,20 lito) už vieną akciją ir tokiu būdu padidinti savo nuosavybės dalį iki 76,16 procento (šiuo metu valdoma dalis sudaro 68,29 procento). "TeliaSonera" taip pat skelbs savanorišką oficialų pasiūlymą visiems kitiems akcininkams, siekdama įsigyti likusias akcijas.

"TeliaSonera" sumokės bendrą 38,9 milijono eurų (134,5 milijono litų arba apytiksliai 347,5 milijono Švedijos kronų) dydžio sumą grynais pinigais už akcijas, įsigytas iš "East Capital". Sandorio užbaigimas numatomas 2012 m. gegužės 10 d. "East Capital" gaus 0,20 lito (0,058 euro) dydžio dividendus už akciją, remiantis 2012 m. balandžio mėnesį vykusio akcininkų susirinkimo sprendimu; dividendų registracijos diena 2012 m. gegužės 9 d.

"TeliaSonera" taip pat teiks savanorišką oficialų siūlymą dėl likusių TEO LT akcijų iš karto, kai bus gauti visi susiję patvirtinimai. "TeliaSonera" siūlys 0,637 euro (2,20 lito) už akciją grynais pinigais. Bendra siūlymo suma apytiksliai sudarys 118 milijonų eurų (407,3 milijono litų). Oficialaus siūlymo kaina yra 5,3 procento didesnė, palyginti su rinkos uždarymo kaina 2012 m. gegužės 7 d. Oficialus siūlymas nėra sąlyginis ir jam netaikomas minimalus siūlomų akcijų skaičius.

"Mes liekame ištikimi savo strategijai didinti savo nuosavybės dalį pagrindinėse valdomose įmonėse. Po mūsų susitarimo įsigyti "East Capital" turimą TEO LT akcijų dalį mes taip pat nusprendėme suteikti tokią pačią galimybę visiems akcininkams. Jeigu mūsų oficialus siūlymas pasirodys patrauklus, visi akcininkai galės parduoti savo turimas akcijas ta pačia kaina, kurią gavo "East Capital", tačiau mes ketiname išlaikyti bendrovę biržos sąraše tol, kol laisvai prekiaujamų akcijų kiekis biržoje bus racionalus", sakė Per-Arne Blomquist, "TeliaSonera" vykdantysis viceprezidentas ir vyriausiasis finansininkas.

"East Capital" investicija bendrovėje TEO LT buvo ilgalaikė ir fondas keletą metų dalyvavo kuriant bendrovės sėkmės istoriją. TEO yra būtent tokia investicija, kokių mes ieškome Rytų Europoje. Šiandien mes pasinaudojome gera proga realizuoti mūsų investicijų vertę ir mums belieka stebėti, kaip "TeliaSonera" toliau plėtos TEO potencialą", pažymėjo "East Capital" investicijų valdymo komandos vadovas Peter Elam Håkansson.

TeliaSonera AB atskleidžia šiame pranešime spaudai pateiktą informaciją remdamasi Švedijos vertybinių popierių rinkų įstatymu ir/arba Švedijos prekybos finansinėmis priemonėmis įstatymu. Informacija buvo pateikta paskelbimui 2012 m. gegužės 8 d. 7:00 CET.

Dėl daugiau informacijos kreipkitės į TeliaSonera spaudos tarnybą + 46-771 77 58 30, press@teliasonera.com

Pareiškimai dėl ateities perspektyvų

Pareiškimai pranešime spaudai, susiję su būsimu statusu arba aplinkybėmis, įskaitant veiklą ateityje ir kitas tendencijų prognozes, yra pareiškimai apie ateities perspektyvas. Savo pobūdžiu pareiškimai apie ateities perspektyvas siejami su rizika ir nežinia, kadangi jie susiję su įvykiais ir priklauso nuo aplinkybių, kurios įvyks ateityje. Neįmanoma užtikrinti, kad realūs rezultatai iš esmės nesiskirtų nuo šiuose pareiškimuose dėl ateities perspektyvų numatytų arba numanomų rezultatų, dėl daugybės veiksnių, kurių daugelio TeliaSonera negali kontroliuoti.

DRAUDŽIAMA PLATINTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE, JAPONIJOJE AR ITALIJOJE

Atsakomybės ribojimo nuostatos

Oficialus siūlymas bus teikiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir nebus reikalaujama pateikti jokių dokumentų jokiai užsienio reguliavimo institucijai ar gauti patvirtinimą iš jos. TeliaSonera planuoja teikti oficialaus siūlymo dokumentų paketą Lietuvos Bankui ir teikti oficialų siūlymą po to, kai bus patvirtintas Oficialaus siūlymo cirkuliaras.

Šis pranešimas spaudai nėra siūlymas ar kvietimas (ar jo dalis) parduoti vertybinius popierius ir nėra joks tarpininkavimas juos perkant kokioje nors jurisdikcijoje. Nei šis pranešimas spaudai (nei jo dalis), nei jo išplatinimo faktas nesudaro pagrindo ar priežasties sudaryti kokį nors sandorį.

Oficialus siūlymas nėra ir nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, nei paštu, nei tarptautinės arba užsienio prekybos priemonėmis ar būdais, nei per nacionalinę vertybinių popierių biržą teikiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Australijoje, Japonijoje ar Italijoje.

Šie būdai, jais neapsiribojant, apima informacijos perdavimą faksimiliniu ryšiu, elektroniniu paštu, teleksu, telefonu ir internetu. Atitinkamai, šio pranešimo spaudai kopijas bei kitus su oficialiu siūlymu susijusius dokumentus draudžiama siųsti paštu ar kitaip persiųsti, platinti ar perduoti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Australijoje, Japonijoje ar Italijoje arba į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Australiją, Japoniją ar Italiją.

Bet koks sąmoningas oficialaus siūlymo priėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su šių apribojimų nesilaikymu, bus negaliojantis. Jokie vertybiniai popieriai ar kitoks atlygis nėra siūlomi ir nebus priimami, jeigu jie bus siunčiami Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Australijos, Japonijos ar Italijos nuolatinio gyventojo. Šiuo pranešimu spaudai nesiekiama gauti atsiliepimų į oficialų siūlymą.

Šio pranešimo spaudai paskelbimas ar išplatinimas kai kuriose jurisdikcijose gali būti ribojamas įstatymų, todėl visų jurisdikcijų, kuriose šis pranešimas spaudai bus skelbiamas ar platinamas, asmenys turėtų sužinoti apie šiuos apribojimus ir į juos atsižvelgti.

Šio pranešimo spaudai gavimas kurioje nors jurisdikcijoje, kur oficialus siūlymas draudžiamas, nelaikytinas oficialiu siūlymu, o tik informaciniu pranešimu.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.