"SNORAS" iš veikiančių įmonių sąrašo neišbrauktas

2012-05-07

2012 m. gegužės 4 d. "Lietuvos žiniose" paskelbtame K. Šliužo interviu "V. Trukšinas: "Snoras" iš statistikos pradangintas" teiginiai apie "Snoro" išbraukimą ir veikiančių ūkio subjektų sąrašo neatitinka tikrovės. Bankrutuojanti akcinė bendrovė "Snoras" pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių priskirta veiklos rūšiai "Kitas piniginis tarpininkavimas", veiklos rūšies kodas 64.19.00, ir priklauso instituciniam finansinių korporacijų sektoriui S.12, kitų pinigų finansinių institucijų subsektoriui S.122. Pagal ekonominės veiklos rūšies klasifikavimo principus bankrutuojančios bendrovės veiklos rūšis nekeičiama iki jos likvidavimo ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

Ūkio subjektų priskyrimas veiklos rūšiai atliekamas vadovaujantis 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 177/2008, nustatančiu bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 (OL 2008 L 61, p. 6) ir Veikiančių ūkio subjektų sąrašo sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. DĮ-211.

Atkreipiame dėmesį, kad bankrutuojanti AB "Snoras" dalyvauja ir 2012 metais Lietuvos statistikos departamento atliekamuose statistiniuose tyrimuose.
Kiti straipsnyje keliami klausimai, susiję su pinigų ir finansinių institucijų statistika, yra Lietuvos banko kompetencija.

Generalinė direktorė Vilija Lapėnienė
Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5)  236 4888
El. p. info@stat.gov.lt
www.stat.gov.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.