Seimo narės Agnės Zuokienės pranešimas: bankų ir kitų finansų įstaigų standartines sutarčių sąlygas turėtų tvirtinti Lietuvos bankas

2012-04-27

Seimo narė Agnė Zuokienė įregistravo Finansų įstaigų įstatymo papildymo projektą, kuris nustato prievolę visoms finansų įstaigoms suderinti savo sutarčių standartines sąlygas.

Projekte numatoma, kad bankas ar kita finansų įstaiga privalo derinti sutarčių standartines sąlygas su priežiūros institucija, jeigu sutarties objektas yra indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas, skolinimasis, skolinimas ar investicinių paslaugų teikimas neprofesionaliems rinkos dalyviams. Neprofesionalūs rinkos dalyviais yra visi asmenys, išskyrus Lietuvos banką, finansų įstaigas, draudimo įmones, taip pat kitus asmenis, kurie gali kvalifikuotai įvertinti skolinimosi riziką.

Šiuo metu galiojančiame Finansų įstaigų įstatyme nėra nustatytas privalomas išankstinis finansų įstaigų parengtų sutarčių standartinių sąlygų derinimas su jokia priežiūros institucija.

Seimo narė Agnė Zuokienė taip motyvuoja pateiktas įstatymo pataisas:

"Banko "Snoras" bankrotas apnuogino rimtas bankininkystės spragas. Viena jų – apgaulingos sutarčių sąlygos, pažeidžiančios šalių lygybės bei interesų pusiausvyros principus. Klientai dažniausiai neturi galimybės derėtis dėl sąlygų, o ne visi nukentėjusieji savo interesus gali ginti teismuose dėl laiko bei finansinių kaštų ir specifinių žinių stokos. Siūlau sukurti prevencinį mechanizmą, kuris apsaugotų bankų, kredito unijų ir kitų finansų įstaigų klientus dar sutarties sudarymo stadijoje. Manau, jog sutarčių standartinės sąlygos iš anksto turi būti suderintos su priežiūros institucija, t.y. Lietuvos banku ir tik tuomet siūlomos klientams".

A.Zuokienės registruotame įstatymo projekte minimas prevencinis mechanizmas yra itin aktualus profesionalių žinių apie finansų įstaigų teikiamas paslaugas ir produktus neturintiems bankų ir kitų finansų įstaigų klientams, todėl šiuo mechanizmu siekiama apsaugoti neprofesionalių finansų įstaigų klientų interesus ir jų santaupas. Projektui pritaria ir Lietuvos bankas ir Vartotojų teisų apsaugos tarnyba.

"Paskutiniuoju metu daugybę kartų garsiai buvo žadėta, kad bus parengti įstatymų pakeitimo projektai, tačiau per pusmetį, deja, šioms problemoms spręsti Finansų ministerija neparengė naujų teisės aktų projektų. Manau, kad nebeturime laiko laukti, todėl registravau konkrečius siūlymus," – sako Agnė Zuokienė.

Papildoma informacija
Seimo narė Agnė Zuokienė, tel. (8 5) 2396700

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.