Reaguojant į spaudoje pasirodžiusią informaciją apie problemas “Snoro” banke

2012-04-25

Atkreipiame dėmesį, jog už komercinių bankų sistemą - sisteminės rizikos vertinimą ir atskirų bankų priežiūrą - Lietuvoje buvo ir yra išimtinai atsakingas Lietuvos bankas.

Lietuvos bankas yra vienintelis finansų sistemos prižiūrėtojas Lietuvoje ir savo veikloje atskaitingas Lietuvos Respublikos Seimui.

Vyriausybė disponuoja tik oficialiai prieinama informacija, taip pat oficialiai Lietuvos banko teikiama informacija, kai remdamasis atitinkamais įstatymais Lietuvos bankas fiksuoja poreikį tokią informaciją teikti.

Atskirų banko darbuotojų neformalus požiūris ar kita panašaus pobūdžio informacija apie komercinių bankų veiklą nebuvo ir nėra pagrindas Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiksmams.

Oficiali Lietuvos banko pozicija iki 2011 m. lapkričio 16 d. buvo tokia, jog grėsmių bankiniame sektoriuje, dėl kurių būtų reikalingi Vyriausybės veiksmai, nėra.

Vyriausybė Lietuvos banko apie konkrečias problemas bankiniame sektoriuje pirmą kartą buvo informuota 2011 metais lapkričio 16 d. - kaip tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

Vyriausybė, atsižvelgdama į Lietuvos banko siūlymą, tą pačią dieną priėmė sprendimą perimti banko akcijas visuomenės reikmėms, kaip yra numatyta Finansinio tvarumo įstatyme.

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos Komunikacijos departamentas

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.