Lietuvos elektrinėje šiluma bus gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių

2012-04-23

Modernizuoti šilumos gamybos technologijas įrengiant naujus biokuro katilus - tokias išvadas pateikė Danijos konsultacinės bendrovės specialistai, atlikę galimybių studiją Lietuvos elektrinėje.

"Lietuvos energija" baigė parengiamąjį Lietuvos elektrinės atnaujinimo projekto etapą. Danijos konsultacijų įmonės "Rambøll Danmark" galimybių studijos rezultatai buvo pristatyti bendrovės vadovybei. "Įvertinus šilumos energijos gamybos alternatyvas Lietuvos elektrinėje ir galimybes išplėsti biokuro panaudojimą Elektrėnų regione šilumos energijai gaminti, buvo pasiūlyta įrengti naujus šilumos gamybos pajėgumus, kuriuos sudarytų biokurą naudojantys vandens šildymo, bei dujiniai garo katilai", - sako Lietuvos energija, AB generalinis direktorius Dalius Misiūnas.

Bendras naujų Lietuvos elektrinės biokuro katilų pajėgumas siektų 40 MW, o dujinių garo katilų – 50 MW. Nauji įrenginiai būtų išnaudojami maksimaliai. Planuojama, kad 90 proc. šilumos poreikio bus užtikrinama, gaminant šilumą biokuro katiluose ir naudojant vietinį kurą. Dujiniai garo katilai reikalingi technologinių elektrinės įrenginių funkcionavimui ir į rezervą pervedamų elektrinės blokų paleidimui. Planuojama, kad nauji šilumos gamybos įrenginiai, kurie gamintų šilumą Elektrėnų regiono gyventojams ir įmonėms, bus pastatyti ir pradėti eksploatuoti 2013 m. pabaigoje.

Planuojami diegti nauji biokuro katilai yra bendro Lietuvos elektrinės atnaujinimo projekto dalis kartu su šiuo metu išbandomu naujuoju 455 MW galios kombinuoto ciklo bloku. "Atnaujinus elektrinės pajėgumus, bus galima lanksčiai planuoti elektros ir šilumos gamybą. Daug efektyviau dirbantys nauji įrenginiai ir naudojamas biokuras leis mažinti importuojamų dujų sunaudojimą bei atsisakyti prieš pusę amžiaus įdiegtų, technologiškai pasenusių, neefektyvių blokų", - sakė D. Misiūnas.

Teigiama, kad Lietuvos elektrinės šilumos gamybos proceso modernizavimas leis šalies energetikos sektoriui ne tik tapti mažiau priklausomu nuo nuolat brangstančių importuojamų dujų, bet ir užtikrinti konkurencingas bei stabilias šildymo kainas Elektrėnų regione.

Bendrovė aktyviai ruošiasi biokuro katilų projekto įgyvendinimui – šiuo metu rengiami dokumentai dėl poveikio aplinkai vertinimo, ruošiami dokumentai statybos ir projektavimo darbų pirkimui. Numatoma, jog priešprojektinė dokumentacija bus parengta iki šių metų liepos mėnesio, o rangos darbų sutartį numatoma pasirašyti iki metų pabaigos.

Kovo 30 d. "Lietuvos energija" paskelbė viešąjį pirkimą 131 mln. Lt paskolai gauti. Kiek daugiau nei pusė lėšų bus skirti biokuro projektą Elektrėnuose finansavimui. Likusi dalis - kitiems bendrovės investiciniams projektams, tarp jų ir kombinuoto ciklo bloko statybos projektui pabaigti.

Apie Lietuvos energija, AB

Lietuvos energija, AB yra didžiausia elektros gamintoja Lietuvoje, vienijanti visus valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus – Lietuvos elektrinę, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Kauno hidroelektrinę. "Lietuvos energija" taip pat vykdo elektros energijos tiekimo, importo bei eksporto ir prekybos elektra veiklą. Šiuo metu bendrovė plečia pajėgumus, diegdama ypač pažangią elektros energijos gamybos technologiją – 455 megavatų galios Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloką, kuris bus 30 proc. efektyvesnis nei dabartiniai Lietuvos elektrinės blokai. Planuojama, kad kombinuoto ciklo blokas darbą pradės 2012 m. rudenį.


Jūratė Kavaliauskaitė
Lietuvos energija, AB
Komunikacijos vadovė
Tel. +370 528 33691
el. paštas: jurate.kavaliauskaite@le.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.