Seimas iš naujo svarstys Respublikos Prezidentės grąžintus Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimus

2012-04-17

Pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Nerijus Udrėnas pristatė šalies vadovės Dalios Grybauskaitės dekretą, kuriuo Seimui pakartotinai grąžintos svarstyti Buhalterinės apskaitos įstatymo pataisos (projektas Nr. XIP-2833 GR).

Seimas priimtu įstatymu įtvirtino aukštojo išsilavinimo, buhalterio profesionalo kvalifikacijos ir civilinės atsakomybės draudimo reikalavimus apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei ir apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui.

Kaip pažymima Respublikos Prezidentės dekrete, nustatant kvalifikacijos reikalavimus turi būti paisoma proporcingumo bei asmenų lygiateisiškumo principų, laikomasi tiek Europos Sąjungos teisės nuostatų, tiek ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų, užtikrinama teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis aiškumas ir tikrumas. Siekiant užtikrinti kokybišką apskaitos paslaugų teikimą ir kelti apskaitos paslaugas teikiančių asmenų kvalifikaciją, Respublikos Prezidentė siūlo nustatyti, jog ūkio subjektų apskaitą tvarkantis asmuo būtų išlaikęs atitinkamą kvalifikacijos egzaminą pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą tvarką. Kartu numatoma galimybė pripažinti į aukštųjų mokyklų programas įtrauktų atitinkamų disciplinų egzaminus. Užtikrinant tinkamą įstatymo nuostatų dėl kvalifikacijos egzamino reikalavimo įgyvendinimą ir garantuojant suinteresuotų asmenų teisėtų interesų apsaugą, šių įstatymo nuostatų įsigaliojimą siūloma atidėti 2016 m. sausio 1 d. Šalies vadovė taip pat pasiūlė nuo 100 iki 10 tūkst. Lt sumažinti minimalią metinės civilinės atsakomybės draudimo sumos ribą.

Po valstybės vadovės dekreto pristatymo už tai, kad Buhalterinės apskaitos įstatymo pataisos būtų svarstomos iš naujo balsavo 85 Seimo nariai, už siūlymą įstatymą laikyti nepriimtu 2 parlamentarai. Toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Audito komitete. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – balandžio 24 d.

Rimas Rudaitis
Seimo kanceliarijos
Komunikacijos departamento
Ryšių su visuomene skyriaus
Vyresnysis specialistas
Tel. 2396132
rsv@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.