Medicinos bankas 2011 metais uždirbo 23,93 mln. litų pelno iki mokesčių ir atidėjinių ir 2012 metus pradėjo sėkmingai

2012-04-03

Pagal audituotus duomenis UAB Medicinos banko 2011 metų veiklos pelnas prieš mokesčius ir atidėjinius buvo 23,93 mln. litų, t.y. pelno iki mokesčių ir atidėjinių augimas 2011 m., palyginus su 2010 metais, sudarė 13,85 proc. Tačiau per 2011 metus bankas suformavo 48,27 mln. litų specialiųjų atidėjinių probleminėms paskoloms ir pripažino nuostolius dėl banko grupės investicijų į bankrutavusį AB banką "Snoras", todėl 2011 metus Medicinos bankas  baigė nuostolingai - grynasis audituotas nuostolis sudarė  24,34 mln. litų.

Medicinos banko valdybos pirmininko, administracijos vadovo Gintaro Treinio teigimu, Medicinos banko grynosios palūkanų pajamos per 2011 metus padidėjo 5,15 mln. litų, o šių banko pajamų augimas sudarė 21,44 proc. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos, lyginant su 2010 metais, padidėjo 8,87 proc., o per 2011 metus iš paslaugų ir komisinių pajamų bankas uždirbo 12,39 mln. litų.
Bankas ir toliau vertino turimą finansinį ir investicinį turtą, taikydamas konservatyvumo principą, todėl per 2011 m. papildomai suformavo 48,27 mln. litų specialiųjų atidėjinių paskolų portfeliui ir investicijoms. Bankas ir jo grupė pasirinko konservatyvų investicijų į AB banką "Snoras" rizikos vertinimo metodą: šias investicijas pripažino turinčiomis 100 proc. riziką ir jas nurašė, patirdamas 31,46 mln. litų nuostolį.
Per 2011 metus Medicinos bankas pasirašė 147 mln. litų vertės naujų paskolos sutarčių ir gruodžio pabaigoje jo grynasis paskolų portfelis siekė 456,83 mln. litų (2010 m. pabaigoje - 500,00 mln. litų). Paskolų portfelio augimą pristabdė atsargesnis klientų požiūris į verslo plėtros perspektyvas ir atsakingesnis supratimas apie skolinimosi įsipareigojimus.
Klientų indėlių suma 2011 m. pabaigoje buvo 653,15 mln. litų (2010 m. pabaigoje - 677,67 mln. litų), o terminuotųjų indėlių suma banke siekė 480,99 mln. litų (2010 m. pabaigoje - 485,01 mln. litų).
Gruodžio pabaigoje bankas teikė finansines paslaugas daugiau kaip 40  tūkstančių individualių ir verslo klientų, o banko klientų skaičius per 2011 metus išaugo 14 proc.
Nuosekliai optimizuojant banko padalinių veiklą, 2011 m. Medicinos banko veiklos sąnaudos sumažėjo 2,2 proc. Didėjant veiklos efektyvumui, banko išlaidų ir pajamų santykinis rodiklis (CIR) 2011 m. pagerėjo ir siekė 49,4 proc. (2010 m. šis rodiklis buvo 52,8 proc.). Banko darbuotojų skaičius per 2011 metus  keitėsi  nežymiai: nuo 482 darbuotojų 2010 m. pabaigoje iki 487 darbuotojų 2011 m. pabaigoje.

2011 metų gruodžio 31 dieną Medicinos banko turtas buvo 798,88 mln. litų (2010 m. pabaigoje - 853,78 mln. litų).

2011 metais Medicinos bankas vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Banko kapitalo pakankamumo rodiklis 2011 m. gruodžio 31 d. siekė 12,46 proc. (LB nustatytas normatyvas - ne mažiau kaip 10 proc.), likvidumo - 51,95 proc. (LB nustatytas normatyvas - ne mažiau kaip 30 proc.).

"Banko veikla per pirmąjį šių metų ketvirtį buvo sėkminga: klientų indėliai banke išaugo 38 mln. litų, indėlių portfelis pasiekė 691,2 mln. litų. Per pirmuosius tris metų mėnesius klientams suteiktų paskolų portfelis padidėjo 3,6 proc. - iki 473,25 mln. litų. Medicinos banko turtas nuo 2011 m. pabaigos išaugo 5,4 proc. - iki 842,05 mln. litų, o grynojo pelno per pirmąjį šių metų ketvirtį bankas uždirbo 3 mln. litų", - sako valdybos pirmininkas, administracijos vadovas G.Treinys.
Medicinos banko pagrindinis akcininkas yra Šveicarijoje gyvenantis lietuvis Saulius Karosas - jis valdo 87,82 proc. Medicinos banko akcijų. "Western Petroleum Ltd" valdo 9,87 proc., kiti akcininkai - 2,31 proc. banko įstatinio kapitalo.
* * *
Medicinos bankas (įsteigtas 1992 m.) - finansų institucija, jau 20-i metai teikianti banko paslaugas privatiems asmenims ir verslo klientams: priima indėlius, teikia paskolas, vykdo piniginius ir dokumentinius atsiskaitymus, keičia valiutą, teikia garantijas savo klientams. Bankas turi 88 padalinius visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.medbank.lt.


Kontaktai:

Daiva Patalauskienė
Verslo plėtros departamento rinkodaros vadybininkė
Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius
Tel. +370 5 264 4819
Faks. +370 5 264 4801
El. p. daiva.patalauskiene@medbank.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.