Įvyko eilinis visuotinis Ūkio banko akcininkų susirinkimas

2012-03-30

2012 m. kovo 30 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino AB Ūkio banko ir banko grupės finansinę 2011 m. atskaitomybę ir nusprendė padidinti banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais iki 376 mln. litų, išleidžiant naują 30 mln. vnt. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų emisiją.
Naujos emisijos akcijų galės įsigyti visi asmenys, išreiškę ketinimą įsigyti akcijų ne mažiau kaip už 350 000 litų. Nustatyta naujai išleidžiamų akcijų minimali emisijos kainą - 1 Lt už vieną akciją. Ūkio banko Valdybai pavesta patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo tvarką, nustatyti platinamos emisijos akcijų kainą. Apie naujos emisijos akcijų platinimo pradžią bus paskelbta viešai įstatymų nustatyta tvarka.
トŠiandien, vertindami praėjusių metų rezultatus, galime pasakyti, kad Ūkio bankas sėkmingai susidorojo su nemenkais iššūkiais, kilusiais tiek dėl makroekonominės situacijos pasaulyje, tiek ir dėl viso šalies bankinio sektoriaus sukrėtimo ir kilusios įtampos. Artimiausioje perspektyvoje, siekdami kuo geresnių veiklos rezultatų ir didesnės grąžos savo akcininkams, išnaudosime visas rinkos augimo teikiamas galimybes, lanksčiai bei operatyviai reaguodami į situaciją ir pasitelkdami savo sukauptą daugiau nei dviejų dešimtmečių patirtį ir įdirbį", - pabrėžė Ūkio banko Valdybos pirmininkas Gintaras Ugianskis.

Audituoti ir akcininkų patvirtinti grynieji Ūkio banko nuostoliai 2011 m. sudarė 4,6 mln. Lt - 8,3 karto mažiau nei 2010 m. Metiniams nuostoliams padengti nutarta atlikti atitinkamos sumos pervedimą iš privalomojo rezervo. Ūkio banko akcininkai nusprendė šiais metais nemokėti dividendų ir neskirti metinių išmokų (tantjemų) Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams.
Nuo pat savo veiklos pradžios Ūkio bankas nuosekliai didina įstatinį kapitalą. 2011 m. Ūkio bankas sėkmingai išplatino ir įregistravo 50 mln. Lt nominalios vertės akcijų emisiją, padidindamas įstatinį kapitalą iki 346 mln. Lt. Banko riziką ribojantys normatyvai nuolat vykdyti su ženklia atsarga: 2011 m. pabaigoje Ūkio banko grupės kapitalo pakankamumo rodiklis siekė 14,89 proc., likvidumo - 41,48 proc.
Ūkio banko akcijos 2011 m., kaip ir 2010 metais, buvo vienos likvidžiausių vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius. Pagal prekybos apyvartą vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius Ūkio banko akcijos buvo trečioje vietoje - 2011 metų pabaigoje apyvarta sudarė 55,93 mln. Lt.
Ūkio bankas yra pirmasis komercinis bankas Lietuvoje, jau trečią dešimtmetį teikiantis patikimas paslaugas plačiame nuosavame klientų aptarnavimo tinkle, kurį sudaro beveik 60 padalinių visoje šalyje. Be to, Ūkio banko mokėjimo kortelės aptarnaujamos 270 bendrojo tinklo bankomatų ir 28-uose Lietuvos pašto skyriuose.

Daugiau informacijos:
Auksė Armonaitė Glodienė
AB Ūkio bankas atstovė ryšiams su visuomene
Tel. 8 614 35021, faks. (8 37) 32 31 88
El. paštas a.armonaite@ub.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.