Stambieji AB "Linas" akcininkai netenka balsų visuotiniame akcininkų susirinkime

2012-03-21

Sutartinai veikiančiais pripažinti AB "Linas" akcininkai neturės teisės balsuoti visuotiniame bendrovės akcininkių susirinkime, nes neįgyvendino prievolės pateikti oficialų siūlymą už teisingą kainą išpirkti bendrovės akcijas iš kitų AB "Linas" akcininkų. Tokią išvadą Lietuvos bankas teikia remdamasis neskundžiamomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimis. Akcininkai balso teisę galės atgauti tik įgyvendinę įstatymo numatytą prievolę.

Dar 2007 m. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (VPK), kurios funkcijas nuo šių metų sausio 1 d. perėmė Lietuvos bankas, nustatė, kad AB "Linas" akcininkės L. Lenčiauskienės ir kartu su ja veikusių kitų akcininkų E. Lenčiausko, P. Jankevičiaus, R. Lenčiausko bei pastarojo kontroliuojamos UAB "Nordic investicijos" turimų balsų skaičius bendrovės akcininkų susirinkime sudarė 59,51 %. Pagal tuo metu galiojusį Vertybinių popierių įstatymą (toliau - įstatymas), peržengęs 40 % ribą akcininkas ar sutartinai veikiantys akcininkai privalėjo paskelbti ir įgyvendinti oficialų siūlymą - supirkti kitų bendrovės akcininkų turimas akcijas už teisingą kainą.

VPK paprašė sutartinai veikiančius akcininkus įvykdyti įstatymo numatytą prievolę, tačiau jie tai daryti atsisakė. Ginčui persikėlus į Kauno apylinkės teismą, akcininkai dalį akcijų perleido. Sutartinai veikusių akcininkų turėtų balsų skaičiui formaliai kritus žemiau 40 % ribos, 2010 m.  rugsėjo  22 d. Kauno apylinkės teismas atmetė VPK prašymą įpareigoti akcininkus įvykdyti įstatymo numatytą pareigą. VPK apeliacinį skundą 2011 m. kovo 8 d. atmetė ir Kauno apygardos teismas.

Tačiau VPK kasacinį skundą priėmęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. lapkričio 11 d. konstatavo, kad Kauno apygardos teismas, atmetęs VPK ieškinį dėl to, kad dalis akcininkų pardavė akcijas iki bylos nagrinėjimo ar jau prasidėjus nagrinėjimui, priėmė neteisingą sprendimą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyje išaiškino, kad asmenims, įgijusiems įstatymo nustatytą ribą viršijantį akcijų kiekį, pareiga pateikti oficialų pasiūlymą tampa privalomai vykdytina įstatymo nustatyta tvarka, o vėlesnis akcijų perleidimas šios pareigos nepanaikina.

Anot Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Kauno apygardos teismas šioje byloje turėjo nustatyti, kas turi pareigą teikti oficialų siūlymą supirkti akcijas, t. y. kurie iš akcininkų buvo bendrai veikiantys asmenys, 2006 m. liepos 11 d. kartu turėję daugiau kaip 40 % AB "Linas" akcijų.

Tačiau pažymėtina, kad šį faktą dar 2008 m. spalio 20 d. nustatė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pripažinęs ankstesnį Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kad VPK patikrinimo metu nustatytos faktinės aplinkybės patvirtino, jog L. Lenčiauskienė nebuvo savarankiškai veikiantis asmuo, o su ja kartu veikė P. Jankevičius, R. Lenčiauskas, E. Lenčiauskas ir UAB "Nordic investicija".

Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad sutartinai veikiantys AB "Linas" akcininkai netenka balsų bendrovės akcininkų susirinkime iki tol, kol neįvykdys įstatymo numatytos pareigos. Šis teiginys yra teisingas nepaisant to, kad teismo procesai šioje byloje dar nėra pasibaigę, kadangi būsimas Kauno apygardos teismo sprendimas (pakartotinis) negalės prieštarauti aukštesnės instancijos teismo - Lietuvos Aukščiausiojo Teismo - pozicijai.

"Stambiųjų akcininkų balso teisės apribojimas iki tinkamo pareigos įvykdymo yra smulkiųjų akcininkų apsaugos priemonė ir viešojo intereso gynimas. Nesąžiningas didžiųjų sutartinai veikiančių akcininkų elgesys, kai įvairiais būdais siekiama išvengti įstatymo numatytos pareigos, yra netoleruotinas, jis pažeidžia smulkiųjų akcininkų interesus ir griauna pasitikėjimą rinka", - sakė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus viršininkas Vaidas Cibas.

Laikytina, kad L. Lenčiauskienė, R. Lenčiauskas, E. Lenčiauskas, P. Jankevičius ir UAB "Nordic investicija" balsų neteko nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties priėmimo ir įsigaliojimo 2011 m. lapkričio 11 d.

Lietuvos banko išvadą dėl AB "Linas" akcininkų balsų netekimo rasite Lietuvos banko svetainėje.

Ryšių su visuomene skyrius

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.