Kaimo reikalų komitetas aptarė Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. aktualijas

2012-03-21

Kovo 21 d. Kaimo reikalų komitetas apsvarstė ir bendru sutarimu pritarė Įstatymo dėl 2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimo 2011/199/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, ratifikavimo projektui Nr. XIP-3638. Šiuo sprendimu ES valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras, leidžiama nustatyti nuolatinį krizių valdymo mechanizmą, kuris būtų naudojamas kilus būtinybei euro zonos kaip visumos finansiniam stabilumui apsaugoti.

Komitetas svarstė Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-1978 ir, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Europos teisės departamento, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Vyriausybės pastabas bei komiteto pasiūlymus, pasiūlė pagrindiniam komitetui įstatymo projektą atmesti.

Posėdyje išklausyta informacija dėl Lietuvos kaimo plėtros 20117-2013 m. programos priemonių įgyvendinimo. Pažymėta, kad daugiausia paramos lėšų išmokėta pagal I krypties Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo bei Žemės ūkio valdų modernizavimo priemones. II kryptyje didžiausias susidomėjimas buvo pagal priemones Parama ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku.

Išklausius Žemės ūkio ministerijos informaciją apie Kaimo reikalų komiteto 2012 m. sausio 4 d. sprendimo Nr. 110-S-1 įgyvendinimą, nutarta prie šio klausimo grįžti kituose komiteto posėdžiuose.

Komiteto nariai taip pat apsvarstė ir pritarė komiteto 2012 m. pavasario sesijos darbo planui.

Kaimo reikalų komitetas svarstė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos kreipimąsi, kuriame prašoma leisti kaimo teritorijoje esančioms vidurinėms mokykloms turėti ne dvi, kaip nustatyta mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių specialiuose kriterijuose, o vieną vienuoliktąją klasę. Komitetas nusprendė siūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai atsižvelgti į Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos nuomonę ir, siekiant išvengti didelio skaičiaus kaimo mokyklų uždarymo, iki 2012 m. balandžio 5 d. pateikti Kaimo reikalų komitetui siūlymus dėl Vyriausybės nutarimu patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Ugdymo programų akreditacijos kriterijų ir jos vykdymo tvarkos bei Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo.

Taip pat įvyko bendras Ekonomikos, Kaimo ir Užsienio reikalų komitetų posėdis, kuriame buvo aptarta Rusijos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje. Užsienio reikalų ministerijos atstovė pristatė, kad derybos dėl Rusijos narystės PPO truko 18 metų ir praėjusių metų gruodžio mėn. Rusija pasirašė stojimo į PPO protokolą. Tikimasi, kad ratifikavus stojimo dokumentus, Rusija pilnateise PPO nare taps š. m. liepos ar rugpjūčio mėn. Pranešėja pažymėjo, kad Rusijos narystė PPO Lietuvai duos teigiamą poveikį, pirmiausia dėl to, kad mažėja dauguma importo muitų, bus nustatytas nediskriminacinis mokesčių, rinkliavų, muitinių procedūrų taisyklių taikymas, suvienodinamos rinkliavos Rusijos rinkoje ir kitos prekybos, transportavimo taisyklės. Tačiau svarbiausias išskiriamas aspektas - prekyba su Rusijos Federacija tampa prognozuojama ir planuojama. Kalbėdama apie importo muitus, pranešėja pažymėjo, kad bendras Rusijos visų taikomų muitų vidurkis mažėja nuo 10 proc. iki 7,8 proc., žemės ūkio produktų muito vidurkis nuo 13,2 proc. mažėja iki 10,8 proc. (importo muitai mažėja gyvoms kiaulėms, pienui ir pieno produktams ir kt. produktams). Pažymėtina, kad nustatytos atskiros tarifinės kvotos tik ES jautienos ir paukštienos įmonėms, o nuo 2020 m. naikinama kiaulienos didžiausio palankumo kvota ir nustatomas 25 proc. importo muitas.

Kaimo reikalų komiteto biuro padėjėja Gintarė Rimeisienė
tel. 239 6765, el. p. Gintarė.Rimeisienė@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.