Įmonių grupė "ALITA", AB : Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais

2012-03-13

Pranešimas apie esminį įvykį

Alytus, Lietuva, 2012-03-13 16:13 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2012 m. kovo 13 d. įmonių grupė "ALITA", AB (toliau - Bendrovė) iš Kauno apygardos teismo gavo nutartį dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių, prašytų ieškovo, Plass Investments Limited, byloje, taikymo:
i) uždrausti atsakovui Vytautui Junevičiui ir trečiajam asmeniui FR&R Invest IGA S.A. kreiptis į Lietuvos banką dėl kainos priverstiniam Bendrovės akcijų išpirkimui suderinimo;
(ii) uždrausti pateikti Bendrovei pranešimą apie akcijų išpirkimą;
(iii) uždrausti Bendrovei kiekvienam jos akcininkui, priežiūros institucijai ir reguliuojamos rinkos operatoriui išsiųsti pranešimus apie akcijų išpirkimą;
(iv) uždrausti Bendrovei apie akcijų išpirkimą viešai paskelbti Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje.
Bendrovės vadovybės nuomone, laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nesant teisiniam pagrindui, be to, jos nėra susijusios su šioje byloje ieškovo Plass Investments Limited keliamais reikalavimais (t.y. dėl 2011 m. spalio 3 d. visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais bei nuostolių atlyginimo). Dėl šios priežasties Bendrovė ketina pateikti teismui atskirąjį skundą dėl aukščiau nurodytos nutarties panaikinimo.
 

Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Paulius Kibiša, tel.: (8 315) 57243. 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.