Pieno taryba: sveika karvė, sveikas maistas, sveika visuomenė

2012-03-08

Šią savaitę Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) posėdžiavusi Pieno taryba (PT), lygiateisės trišalės partnerystės pagrindu sudaryta iš pieno gamintojų, perdirbėjų ir valstybės bei mokslo institucijų ir įstaigų atstovų, aptarė ne vieną pieno sektoriui aktualų klausimą ir teikė pasiūlymus.

Daugėja pieno produktų iš Lenkijos
Tradiciškai posėdyje buvo apžvelgta situacija pieno rinkoje. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) mokslininkai pastebėjo, kad pasaulinės pieno produktų kainos 2011 m. gruodį, palyginti su vasara, sumažėjo beveik ketvirtadaliu. Tačiau manoma, kad kainos turėtų stabilizuotis – jeigu ir mažės, tai ne daugiau kaip 2–3 proc.

Europos Sąjungoje didžiausia pieno supirkimo kaina praėjusiais metais buvo užfiksuota Kipre, Graikijoje, mažiausia – Lenkijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. 2011 m. žalio pieno kaina labiausia pakilo Jungtinėje Karalystėje, Suomijoje ir kaimyninėje Latvijoje. Pasak LAEI Produktų rinkotyros skyriaus vedėjo Alberto Gapšio, Lietuvoje pernai primelžta 1 proc. daugiau pieno negu 2010 m., o supirkimas išaugo 3 proc. Žalio pieno importas padidėjo net 44 proc., o eksportas – 3 kartus. Didžioji dalis lietuviško pieno išvežama į Lenkiją (67 proc.) ir Estiją (27 proc.). Du trečdalius importuojamo pieno sudaro žalias pienas, įsivežtas iš Latvijos, beveik visas likęs – iš Estijos. Statistikos duomenys rodo, kad 2010–2011 m. pieno produktų importas į Lietuvą augo – ypač daug jų buvo importuojama iš kaimyninės Lenkijos. A.Gapšio nuomone, dėl to tikrai turėtų sunerimti Lietuvos pieno perdirbėjai. AB „Pieno žvaigždės“ žaliavos supirkimo direktorius Algirdas Paspirgėlis pareiškė netikintis, kad lenkams pavyks mus nukonkuruoti, nors Lietuva ir yra maža valstybė, negalinti žaisti kainomis. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas nebuvo nusiteikęs optimistiškai, jo nuomone, Lietuvoje pieno gamybos augimo nėra, rūpestį kelia ir garbus pieno gamintojų amžius. Pasak naujojo PT pirmininko, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir maisto ūkio departamento direktoriaus Rimanto Krasuckio, nepaisant visų sunkumų, situacija pieno sektoriuje gerėja ir, įvertinant optimistiškas prognozes pasaulinėje rinkoje, galima tikėtis Lietuvos pieno sektoriaus plėtros.

Suteikė galimybę pasitaisyti
PT posėdyje buvo svarstomas V.Glinsko gamybos įmonės (Marijampolės r.) pieno supirkėjo statuso panaikinimas. ŽŪM yra gavusi ne vieną signalą, kad ši įmonė nesilaiko nustatytų reikalavimų, o įvairūs pažeidimai tiesiog bado akis: laiku neatsiskaitoma su pieno gamintojais, falsifikuojami pieno mėginiai ir t.t. Įmonės savininkas užtikrino PT narius, kad dabar, pakeitusi nepatikimus darbuotojus, įmonė skubiai ištaisys visus nesklandumus. Įvertinusi objektyvias priežastis, PT nusprendė kol kas nepanaikinti šios įmonės pieno supirkėjo statuso, įspėti jos vadovą ir š. m. kovo pabaigoje patikrinti, kaip įvykdyti įsipareigojimai. Tuomet ir bus nuspręsta dėl pieno supirkėjo statuso galiojimo šiai įmonei.

Keisis Pieno supirkimo taisyklės
Posėdyje aktyviai buvo svarstomi ir Pieno supirkimo taisyklių pakeitimo klausimai. Pirmiausia buvo pasiūlyta panaikinti nuostatą, kad atnaujinus pieno supirkimą po nutraukimo dėl inhibitorinių medžiagų (karvės gydymo pasekmės) nustatymo, 3 mėnesius šių medžiagų tyrimai atliekami dvigubu dažnumu. Kaip rodo praktika, papildomų tyrimų mėginių pristatymas yra sudėtingas, todėl dažnesnis ištyrimas ne visada būna efektyvus. Taip pat pasiūlyta numatyti griežtesnes sankcijas tiems pieno gamintojams, kuriems 2 kartus per metus buvo nutrauktas pieno supirkimas už parduotą pieną, neatitinkantį nustatytų reikalavimų pagal bakterijų ir/ar somatinių ląstelių skaičių. Pastebėta, kad šie gamintojai paprastai greitai ir vėl atnaujina nekokybiško pieno pardavimą, todėl siekiama užkirsti tam kelią. Diskutuota ir dėl inhibitorinių medžiagų tyrimo sparčiaisiais metodais pieno supirkimo vietoje. Kilus ginčams ir nesuradus bendro sprendimo, PT nariai pritarė pasiūlymui skubiai sukurti darbo grupę, kuri kruopščiai išanalizuotų šiuos klausimus ir padėtų PT priimti optimalų sprendimą.

Kiti aktualūs klausimai
PT buvo svarstyti ir kiti pieno sektoriaus dalyviams svarbūs klausimai: pieno supirkėjų užstato Nacionalinei mokėjimo agentūrai (pageidauta, kad užstatas galėtų būti pateiktas ir įkeičiant grynųjų pinigų indėlį banke); matuoklių, naudojamų gyvulių produktyvumo kontrolei, kalibravimo (pagal tarptautinius reikalavimus pieno kiekio matavimo priemonės privalo būti kalibruojamos periodiškai); Pieno kokybės gerinimo fondo veiklos (diskutuota, kas turėtų žengti paskutinį žingsnį jį steigiant); pieno pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo terminų (stambūs pieno gamintojai norėtų, kad šios sutartys su fiksuotomis kainomis galiotų ilgesnį laiką) ir kt. PT buvo apsvarstytas ir darbo reglamento klausimas – siekiant didesnio Pieno tarybos veiklos efektyvumo, buvo siūloma jos sprendimus priimti paprastąja balsų dauguma, t. y. pritarus pusei narių plius vienas balsas, o ne dviejų trečdalių, kaip kad yra dabar. Pieno gamintojai šiam siūlymui nepritarė. Pieno taryboje nutarta, kad  kitas posėdis turėtų įvykti gegužės pabaigoje.

Žemės ūkio ministerijos informacija
tel. (8-5) 2391 016

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.