Teismas TEO LT AB įvestus skolos administravimo ir paslaugų teikimo atnaujinimo mokesčius pripažino neteisėtais

2012-03-05

VILNIAUS MIESTO I APYLINKĖS TEISMO PRANEŠIMAS SPAUDAI

                 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas paskelbė sprendimą, kuriuo TEO LT AB vienašališkai įvesta skolos administravimo paslauga ir mokestis už ją (5 Lt) bei papildomai įvestas paslaugų teikimo atnaujinimo mokestis (15 Lt) fiziniams asmenims pripažinti neteisėtais.

                 Tokį sprendimą teismas priėmė tenkindamas asociacijos トVartotojų balsas" ieškinį, pareikštą ginant vartotojų viešąjį interesą.

                 TEO LT AB taikė 5 litų dydžio mokestį tiems klientams, kurie vėluoja atsiskaityti už suteiktas elektroninių ryšių paslaugas ilgiau negu 7 kalendorines dienas nuo atsiskaitymo termino pabaigos. Taip pat bendrovė taikė 15 litų dydžio mokestį privatiems klientams, kuriems dėl skolos buvo apribotas TEO LT paslaugų teikimas, už jų  atnaujinimą.

                 トAtsakovas, įvesdamas nurodytus mokesčius, faktiškai pakeitė sutarties sąlygas, įvedė papildomus mokėjimus, kurie iki tol sutartyse nebuvo numatyti. Įvesdamas tokius mokesčius, atsakovas faktiškai keitė sutarčių sąlygas", - rašoma teismo sprendime.

                 Teismo teigimu, atsakovas esamų klientų atžvilgiu turėjo vykdyti Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 12 punktą ir apie tokius sutarties sąlygų pakeitimus klientams pranešti iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, ir kartu pranešti apie jų teisę be jokių netesybų dėl priešlaikinio sutarties nutraukimo nutraukti sutartį. Teismas padarė išvadą, kad bendrovė pažeidė teisės aktų nuostatas, apie tokius sutarties pakeitimus klientams nepranešusi prieš mėnesį ir kartu nepranešusi apie jų teisę be jokių netesybų nutraukti sutartį.

                 Teismas padarė išvadą, kad bendrovės naujiems klientams informacija apie šiuos mokesčius nebuvo tinkamai pagal teisės aktus pateikta, nes bendrovė nepapildė nei standartinės sutarties, nei paslaugų teikimo taisyklių, šiuose dokumentuose minėtų mokesčių nenurodė, o interneto puslapyje ši informacija patalpinta skiltyje トInformacija skolininkams", t. y. skiltyje, kurios nauji klientai paprastai nesuinteresuoti skaityti.

Šiame sprendime teismas taip pat pažymėjo, kad paslaugos teikimo atnaujinimas nėra savarankiška paslauga. トAkivaizdu, kad paslaugos teikimas nutraukiamas ir atnaujinamas paslaugų sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 37 punktas imperatyviai numato, kad paslaugų teikimas turi būti atnaujintas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo informacijos apie visišką abonento atsiskaitymą su teikėju gavimo dienos.  Nei Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės, nei paties atsakovo parengtos paslaugų teikimo taisyklės nenumato paslaugų teikėjo teisės neatnaujinti paslaugų, kol nesumokamas mokestis už šį veiksmą, arba apmokestinti šį teisės akte numatytą veiksmą", - teigiama teismo sprendime.

Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

Teismo atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene  Audris Kutrevičius

Tel. 274 03 79 Mob.  tel. 8698  85660 El. paštas: audris.kutrevicius@teismas.lt

Cituodami prašome nurodyti informacijos šaltinį

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.