AB "Invalda" grupės 2011 m. pelnas - 210,6 mln. litų

2012-02-28

2012 m. vasario 28 d., Vilnius. Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių AB Invalda" 2011 metais uždirbo 210,6 mln. litų konsoliduoto grynojo pelno, tenkančio įmonės akcininkams - 5 kartus daugiau nei 2010 metais, kai pelnas siekė 42,5 mln. litų.

Pelno augimą lėmė ne vienerius metus kurtos vertės farmacijos ir kelių sektoriuose realizavimas - AB Sanitas" ir Tiltra Group AB akcijų pardavimo sandoriai", - sakė Invaldos" prezidentas Dalius Kaziūnas.

Pasak jo, Invaldos" grupė šiuo metu aktyviai ieško naujų investicijų galimybių. Svarbiausias ketvirtojo ketvirčio įvykis buvo investicija į žemės ūkio sektoriuje veikiančią UAB Litagra".

Baldų sektorius
Baldų sektorius, kuriame Invaldai" priklauso 72 proc. vienos iš didžiausios šalies baldų gamybos bendrovės AB Vilniaus baldai" akcijų, Invaldai" pernai uždirbo 19,3 mln. litų pelno, arba 4 proc. mažiau nei 2010 metais (20,1 mln. litų). AB Vilniaus baldai" pardavimai 2011 metais siekė 238,4 mln. litų, arba 21 proc. daugiau nei 2010 metais (197,2 mln. litų). Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) buvo 36,2 mln. litų (2010 metais 38,3 mln. litų). AB Vilniaus baldai" 2011 metais uždirbo 26,8 mln. litų grynojo pelno (2010 metais 27,8 mln. litų).

Nepaisant kiek sumažėjusio grynojo pelno, esame patenkinti AB Vilniaus baldai" rezultatais ir didėjančiu darbo našumu. Tendencijos žaliavų rinkoje šiuo metu yra geresnės nei pernai, todėl gerų rezultatų tikimės ir šiemet", - sakė D. Kaziūnas.

Nekilnojamasis turtas
Nekilnojamojo turto sektoriuje 2011 metais patirta 17,7 mln. litų nuostolių, kuriuos didžiąja dalimi lėmė sumažėjusi investicinio turto vertė. 2010 metais nekilnojamojo turto sektoriuje buvo uždirbta 0,6 mln. litų pelno. Per 2011 metus įsigyta nekilnojamojo turto už 19,1 mln. litų, iš kurių didžiąją dalį sudarė investicijos į žemės ūkio paskirties žemę, o nekilnojamojo turto parduota už 2,5 mln. litų. Taip pat pasirašyta preliminarių sutarčių dėl Vilniaus Valakampių mikrorajone pastatytų Elniakampio namų" butų pardavimo už 5,4 mln. litų - šie sandoriai bus užbaigti 2012 metais. Nuomos pajamos 2011 metais siekė 16,7 mln. litų, arba 9,2 proc. mažiau nei 2010 metais. Nuomos pajamų sumažėjimą lėmė pasibaigęs sutarties terminas su pagrindiniu nuomininku dėl patalpų, esančių verslo centre Palangos g., Vilnius.

Nekilnojamojo turto sektoriuje keliame tikslą didinti turto apyvartumą ir užbaigti anksčiau pradėtus projektus. Taip pat aktyviai didiname investicijas į žemės ūkio paskirties žemę, kurios 2011 metų pabaigoje turėjome už 34,8 mln. litų", - sakė D. Kaziūnas.

Invaldai" priklausančio nekilnojamojo turto vertė 2012 metų pradžioje buvo 255,9 mln. litų.

Pastatų priežiūra
Pastatų priežiūros sektoriuje, kuriame Invaldai" priklauso UAB Inreal pastatų priežiūra" bei kitos bendrovės, apyvarta išaugo 32 proc. iki 10,8 mln. litų, uždirbta 1,4 mln. litų grynojo pelno, tačiau jį lėmė vienkartiniai įvykiai. Atmetus juos, grynasis pelnas siekė 0,3 mln. litų, arba 25 proc. mažiau nei 2010 metais (0,4 mln. litų).
Pastatų priežiūros sektoriuje pernai trečiąjį ketvirtį įsigyta daugiabučius Vilniuje prižiūrinti UAB Jurita", už kurią sumokėta 2,5 mln. litų.

Šiemet įmonei keliame tikslą pertvarkius vidinius procesus integruoti grupę papildžiusias įmones ir toliau augti tiek per įsigijimus, tiek organiškai", - sakė D. Kaziūnas.

Geležinkelių ir kelių infrastruktūra
Geležinkelių ir kelių infrastruktūros sektoriuje Invaldai" priklauso 12,5 proc. bendrovės Trakcja - Tiltra" S.A. akcijų, kurios kotiruojamos Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Šių akcijų kainos smukimas Invaldai" atnešė 76,6 mln. litų nuostolių.

Didelė konkurencija Lenkijos infrastruktūros versle bei iššūkiai valdant po susijungimo smarkiai išaugusią grupę lėmė akcijos kainos kritimą. Tikimės, kad padėtį pavyko stabilizuoti ir šiemet Trakcja-Tiltra" S.A. vėl pasuks augimo keliu", - sakė D. Kaziūnas.

Priešingai nei kituose sektoriuose, investicija į Trakcja - Tiltra" S.A. laikoma finansine, todėl Invaldos" ataskaitose atsispindi ne Trakcja - Tiltra" S.A. uždirbtas pelnas, o akcijų kainos pokyčio rezultatas.

Informacinių technologijų infrastruktūros sektorius
Informacijos technologijų infrastruktūros sektoriuje, kuriame Invaldai" priklauso 80 proc. UAB BAIP grupės" akcijų, 2011 m. lapkritį užbaigtas Norvegijos specializuotos registrų informacinių sistemų programavimo bendrovės Norway Registers Development" AS (NRD) įsigijimas, kartu perimant ir 70,7 proc. Lietuvos bendrovės UAB NRD" akcijų. Už Norway Registers Development" akcijas sumokėta 1,2 mln. eurų. Konsoliduotos BAIP grupės" pajamos pernai išaugo 27 proc. iki 35,1 mln. litų, uždirbta 0,3 mln. litų pelno (2010 metais patirta 0,6 mln. litų nuostolių). Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) išaugo 52 proc. iki 3,5 mln. litų.

Šiemet laukiame tolesnio informacinių technologijų infrastruktūros sektoriaus rezultatų gerėjimo įgyvendinant projektus tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse, kur veikia NRD grupė", - sakė D. Kaziūnas.

Kiti svarbūs metų įvykiai
2011 metų trečiąjį ketvirtį užbaigtas AB Sanitas" akcijų pardavimo sandoris. Už AB Sanitas" akcijas gauta 315,6 mln. litų, o uždirbtas pelnas sudarė 185,9 mln. litų.

2011 m. balandžio mėnesį užbaigtas Tiltra Group AB bei Trakcja Polska" S.A. susijungimo sandoris. Tiltra Group AB nepasiekus planuotų rezultatų, kurie buvo numatyti sutartyje, ketvirtąjį ketvirtį Invaldai" tenkanti Tiltra Group AB akcijų dalis sumažinta 40,2 mln. litų, todėl bendras konsoliduotas pelnas sumažėjo iki 110,5 mln. litų. Invalda" taip pat per 2011 metus pardavė turėtas Trakcja Polska" S.A., vėliau pakeitusios pavadinimą į Trakcja-Tiltra" S.A., obligacijas.

Invalda" buvo įsigijusi 20 mln. litų į AB banko Snoras" indėlio sertifikatą. AB bankui Snoras" iškelta bankroto byla, todėl įvertinusi galimybę atgauti lėšas, Invaldos" valdyba nusprendė suformuoti 100 proc. indėlio sertifikato vertės atidėjinį.

2011 m. gruodžio mėnesį Invalda" užbaigė sandorį, kurio metu įsigijo 36,9 proc. vienos didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje veikiančių bendrovių UAB Litagra" akcijų, už kurias sumokėta 38,6 mln. litų, iš jų 37,1 mln. litų veiklos plėtrai gavo pati UAB Litagra". 2011 metais UAB Litagra" apyvarta išaugo 7,7 proc. iki 338,8 mln. litų.

Invalda" padengė visus įsipareigojimus kredito įstaigoms. 2011 metų pabaigoje Invaldos" lėšos, indėliai bei kitos likvidžios finansinės investicijos sudarė 105,8 mln. litų.

Apie AB Invalda"
Invalda" - 1992 metais įkurta investicinė bendrovė, kurios tikslas - orientuojantis į ilgalaikį stabilų augimą, sėkmingai vystyti veiklą bei užtikrinti finansinę grąžą akcininkams.
Nuo 1995 m. gruodžio 19 d. AB Invalda" akcijos kotiruojamos tuometinėje Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje. 2008 m. sausio 1 d. bendrovės akcijos įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278
El.paštas dalius@invalda.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.