AB "Limarko laivininkystės kompanija"

2012-02-22

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pranešimas apie su vadovu susijusio juridinio asmens sandorį
AB „Limarko laivininkystės kompanija" gavo pranešimą apie glaudžiai su Emitento vadovu susijusio juridinio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).
UAB „Limarko" įkeitė bankams (AS „UniCredit Bank", „Swedbank", AB ir AB SEB bankas) jai priklausančias AB „Limarko laivininkystės kompanija" akcijas, užtikrinant AB „Limarko laivininkystės kompanija" prievolių pagal kreditų sutartis su minėtais bankais vykdymą. UAB „Limarko" neprarado nei balsavimo teisių, nei akcijų nuosavybės.
Vytautas Lygnugaris
Prezidentas
Tel.: 8 (46) 340001-713

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.