Paskelbtas naujas geologinių tyrimų Syderių vietovėje paslaugų ir gręžimo darbų pirkimas

2012-02-21

Prie požeminės gamtinių dujų saugyklos įrengimo prisidedanti Lietuvos energija, AB ėmėsi žingsnių ištirti Syderių vietovės Telšių rajone geologinę struktūrą. Bendrovė paskelbė viešą pirkimą geologinių tyrimų paslaugoms įsigyti. Atrinktas rangovas Syderiuose turės išgręžti gręžinius ir ištirti struktūros geologines charakteristikas.

Pasak "Lietuvos energijos" generalinio direktoriaus Daliaus Misiūno, tiriant Syderių geologinę struktūrą, bus siekiama įvertinti galimybes joje įrengti požeminę dujų saugyklą. "Strateginės reikšmės objekto saugaus eksploatavimo galimybių įvertinimas yra pagrindinis mūsų tikslas. Tą leis pasiekti darbų programoje numatyti pažangūs tyrimai. Ar saugykla gali būti įrengiama Syderiuose, Telšių rajono bendruomenę ir šalies visuomenę informuosime 2013 metų antrojoje pusėje, kai bus atlikti visi tyrimai", - teigia D. Misiūnas.

Tarptautinio pirkimo būdu atrinktas rangovas per vienerius metus privalės parengti gręžinių gręžimo techninius projektus ir juos užregistruoti, taip pat išgręžti du vertikalius gręžinius ir dvi papildomas iškreivintas atšakas, atlikti kompleksinius geofizinius ir laboratorinius tyrimus, likviduoti gręžinius ir parengti atliktų tyrimų ataskaitas. Tyrimai leis patikslinti Syderių geologinės struktūros ribas, taip pat išsiaiškinti rezervuaro, kuriame būtų kaupiamos dujos, bei apsauginio sluoksnio charakteristikas.

Analogiškų paslaugų ir darbų pirkimas buvo paskelbtas 2011 metais, tačiau nesulaukus konkurencingų pasiūlymų, praėjusių metų spalio mėnesį bendrovės viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą nutraukti šį pirkimą. "Lietuvos energijos" atstovų teigimu, pakoregavus pirkimo sąlygas ir darbų apimtis tikimasi, kad šis tarptautinis pirkimas sudomins vietos ir kaimyninių valstybių kompanijas, užsiimančias gręžinių gręžimu ir geologiniais tyrimais. Pirkimo rengėjų nuomone, aktyvus susidomėjimas užtikrintų didesnį konkurencingų, rinkos kaina pagrįstų pasiūlymų skaičių.

Struktūros tyrimus Telšių rajone Syderiuose inicijavo Energetikos ministerija, kai 2010-2011 m. čia buvo atlikti seisminės žvalgybos tyrimai. Jų duomenimis, vidutiniškai 1500 metrų gylyje slūgsantis vandeningas smiltainis gali būti naudojamas gamtinių dujų saugojimui. Kartu buvo konstatuota, kad būtina atlikti detalesnius struktūros tyrimus gręžiant tiriamuosius gręžinius.
Struktūros tyrimai finansuojami iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšų, pritraukiant Transeuropinių energetikos tinklų programos (TEN-E) lėšas. Projekto įgyvendinimo darbus iš dalies finansuoja ir "Lietuvos energija”.
Syderių požeminė gamtinių dujų saugykla - vienas iš strateginių energetikos projektų, numatytų Vyriausybės programoje. Sutrikus gamtinių dujų tiekimui per vienintelį dujotiekį, einantį per Baltarusiją, Latvijos požeminėje dujų saugykloje sukauptų dujų Lietuvai nepakaktų. Syderiuose įrengta saugykla leistų sukaupti reikiamą gamtinių dujų rezervą ir užtikrinti nepertraukiamą jų tiekimą vartotojams. Tikėtina, kad Syderių saugykloje bus galima sukaupti apie 1 mlrd. kub. m. dujų. Tokio dujų kiekio Lietuvai užtektų beveik trims mėnesiams. Įrengta saugykla taip pat leistų sumažinti dujotiekių sistemos apkrovas, prisidėtų prie nacionalinės ir viso regiono dujų rinkos formavimosi, suskystintų gamtinių dujų terminalo (LNG) veiklos optimizavimo.

Apie Lietuvos energija, AB
Lietuvos energija, AB yra didžiausia elektros gamintoja Lietuvoje, vienijanti visus valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus - Lietuvos elektrinę, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Kauno hidroelektrinę. "Lietuvos energija" taip pat vykdo elektros energijos tiekimo, importo bei eksporto ir prekybos elektra veiklą. Šiuo metu bendrovė plečia pajėgumus, diegdama ypač pažangią elektros energijos gamybos technologiją - 455 megavatų galios Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloką, kuris bus 30 proc. efektyvesnis nei dabartiniai Lietuvos elektrinės blokai. Planuojama, kad kombinuoto ciklo blokas darbą pradės 2012 m. rudenį.
Daugiau informacijos:
Jūratė Kavaliauskaitė
Lietuvos energija, AB
Komunikacijos vadovė
Tel. +370 528 33691
el. paštas: jurate.kavaliauskaite@le.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.