Bus stiprinamas Lietuvos ir Irako ekonominis bendradarbiavimas

2012-02-20

Š. m. vasario 19-24 d. Irake vyksta pirmoji Lietuvos verslo misija, kuriai vadovauja ūkio viceministras Daumantas Lapinskas. Verslininkų delegaciją suformavo Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), kurios atstovai dalyvauja misijoje. Į oficialią delegaciją taip pat įtrauktas žemės ūkio viceministras ir Užsienio reikalų ministerijos atstovai. Vizito metu su Irako Vyriausybės ir verslo atstovais planuojama aptarti dvišalių ekonominių santykių plėtros ir verslo galimybes.

„Lietuvos verslo atstovai darbo galimybėmis Irake, ypač tam tikruose šios šalies regionuose - Kurdistane, - susidomėjo tinkamu metu. Čia dabar tikėtina itin pelningai pritaikyti mūsų turimas žinias ir patirtį dirbant statybų, sveikatos apsaugos produktų ir paslaugų, vandens ir maisto produktų tiekimo ir kitose srityse", - sako ūkio viceministras D. Lapinskas.

Planuojama, kad D. Lapinsko vadovaujama delegacija Irake susitiks su centrinės valdžios atstovais, taip pat Kurdistano regiono, kur vyks verslo forumas ir susitikimai, valdžios bei verslo atstovais, su jais aptars bendradarbiavimo galimybes sveikatos priežiūros, oro transporto, vandens tiekimo sistemų įrengimo srityse, ieškos partnerystės galimybių mėsos perdirbėjams, prekybininkams. Taip pat bus analizuojamos informacinių technologijų paslaugų eksporto galimybės.

Sąlygos tam tikruose šalies regionuose yra itin patrauklios: maži mokesčiai (nėra PVM, taikomos kitų mokesčių lengvatos), užsieniečiai gali nusipirkti valstybinės žemės. Taip pat atviros galimybės įdarbinti užsieniečius, garantijos, kad investicijos nebus nacionalizuotos ar konfiskuotos ir kt. Irako ekonomikoje dominuoja nafta, iš kurios gaunama didžioji dalis šalies pajamų, kurios nukreipiamos atstatymo ir plėtros projektams.

Lietuva prekybiniuose ir ekonominiuose santykiuose su Iraku vadovaujasi Europos Sąjungos prekybą su trečiosiomis šalimis reglamentuojančiais teisės aktais. Dvišalio bendradarbiavimo sutarčių Lietuva ir Irakas kol kas nėra pasirašę. Irakas tarp 185 Lietuvos užsienio prekybos partnerių 2011 m. sausio-lapkričio mėn. pagal prekybos apyvartą buvo 112 vietoje. Tuo laikotarpiu į šią šalį daugiausia eksportuota mašinų ir mechaninių įrenginių, televizijos vaizdo ir garso įrašymo technikos, mineralinių ir maisto produktų, chemijos pramonės produkcijos. Nemažą prekybos dalį sudaro reeksportas.

Pažymėtina, kad per 2011 m. užsienio kapitalo investicijos į Irako ekonomiką išaugo nuo 109 iki maždaug 182 mlrd. litų.

Daugiau informacijos:
Rūta Mikėnienė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 704
El. p. ruta.mikeniene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.