Oficialus Sauliaus Lapienio atsakas Visagino miesto merei dėl Visagino atominės elektrinės ir "Hitachi" korporacijos atėjimo į Lietuvą

2012-02-14

Gerbiama Mere,

Reaguodamas į naujienų agentūros "ELTA" Lietuvos žiniasklaidoje išplatintą Jūsų pasisakymą dėl būsimų Visagino AE statybų ir "Hitachi" korporacijos atėjimo į Lietuvą prilyginimo "Dievo dovanai", norėčiau pastebėti, kad Jūs neturite įgaliojimų kalbėti visos Lietuvos vardu ir tokiu būdu kvestionuoti referendumo dėl Visagino atominės elektrinės būtinybės. Esu įsitikinęs, jog sprendimą dėl tokio didelio masto projektų įgyvendinimo turi priimti visi valstybės piliečiai.

Jūsų požiūris, jog toks milžiniškas net visai Lietuvai projektas pagyvintų Visagino ekonomiką bei pritrauktų investicijas, yra iš dalies suprantamas, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į tai, jog Jūs miestui vadovausite tik santykinai trumpą atkarpą laikotarpio, per kurį būtų statoma, eksploatuojama ir uždarinėjama atominė elektrinė bei laidojamos jos radioaktyvios atliekos. Dėl šios priežasties, Jums neteks prisiimti visos atsakomybės dėl galimos elektrinės avarijos ar jos radioaktyvių atliekų laidojimo. Todėl Jūsų pareiškimas, kuriame korporacijos "Hitachi" atėjimas į Lietuvą prilyginamas "Dievo dovanai", neįvertinant potencialios rizikos per visą atominės elektrinės eksploatavimo laikotarpį, vertintinas kaip trumparegiškas ir neatsakingas.

Atkreipdamas dėmesį į tai, kad Visagino atominei elektrinei numatytas iki 60 metų eksploatacijos laikotarpis, ir nėra aiškūs ekonominiai projekto aspektai (nei patikima galutinė elektrinės statybos kaina, nei joje pagamintos elektros energijos kaina), norėčiau pastebėti, kad projekto sulyginimas su "Dievo dovana" yra pernelyg emocionalus. Taip pat klausimų ir abejonių kelia Jūsų teiginys apie atominę energetiką, kaip "švariausią energiją pasaulyje". Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį, kad viso atominės energetikos ciklo metu, įskaitant urano rūdos kasybą, apdirbimą, sodrinimą, elektrinių statybą, jų veikimo laikotarpį, išmontavimą bei atliekų laidojimą, susidaro reikšmingas CO2 kiekis, jau nekalbant apie tūkstančius tonų radioaktyvių atliekų. Šiam, švelniai tariant, abejonių keliančiam Jūsų teiginiui apie atominę energetiką, kaip "švariausią energiją pasaulyje", paneigti, taip pat siūlau įvertinti interneto portale http://enenews.com/ publikuojamą Fukušimos miesto mero interviu ir kita medžiaga apie avarijos pasekmes ir kitą medžiagą apie avarijos pasekmes. Taip pat leiskite priminti, jog radioaktyviųjų atliekų laidojimas yra didelių kaštų reikalaujanti ir itin pavojinga procedūra ir atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog radioaktyviųjų atliekų laidojimo problema pasaulyje nėra iki galo išspręsta, o Lietuvoje laidoti šias atliekas paprasčiausiai nėra kur.

Šiuo kreipimusi siekiu atkreipti Jūsų dėmesį į iki šiol vis dar neaiškias Visagino atominės elektrinės ekonomines detales bei atominės energetikos keliamas problemas ir paskatinti savo nuomonę reikšti pagrįstai ir atsakingai. Taip pat noriu dar kartą pabrėžti, jog tokio masto energetinių projektų, kaip Visagino atominė elektrinė, likimas turi būti sprendžiamas ne konkretaus miesto ar regiono pareigūnų, ir net ne vadovaujančių partijų lyderių ar partinių koalicijų, o visos Lietuvos žmonių valia.

Pagarbiai,
Saulius Lapienis
Lietuvos žaliųjų sąjūdžio pirmininko pavaduotojas

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.