Parengta Lenkijos – Lietuvos dujotiekių jungties verslo aplinkos analizė

2012-02-10

Parengta Lenkijos – Lietuvos dujotiekių jungties verslo aplinkos analizė. Ši jungtis integruotų Baltijos šalis į ES dujų rinkas ir per Swinoujscie SGD terminalą sukurtų prieigą prie pasaulinės suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) rinkos. Verslo aplinkos analizės rezultatai atskleidė, kad Lenkijos – Lietuvos dujotiekių jungtis būtų labai naudinga regiono dujų rinkoms, padidindama tiekimo patikimumą ir išplėsdama rinkos galimybes, taip pat nurodė spręstinus klausimus.

Preliminariais skaičiavimais, Lenkijos – Lietuvos dujotiekių jungties ilgis būtų 562 km. Šios jungties pajėgumai būtų tokie, kad ja į Baltijos šalis būtų galima transportuoti iki 2,3 mlrd. m3 dujų per metus. Preliminari statybos kaina – 471 mln. eurų, didžioji dalis investicijų būtų Lenkijos teritorijoje. Skyrus nedideles papildomas investicijas šios dujotiekių jungties pajėgumai galėtų būti padidinti iki 4,5 mlrd. m3 dujų per metus.

"Nors projektas, kurį mes analizuojame, t. y. – Lenkijos – Lietuvos dujotiekių jungtis, yra dvišalė infrastruktūra, tačiau šio projekto reikšmė yra regioninė. Su šiuo projektu susijęs platus suinteresuotų šalių ratas ir regiono mastu didelės investicijos, todėl reikėtų labai kruopščiai ir atsakingai išnagrinėti, koks galėtų būti optimalus ir subalansuotas visiškos Baltijos šalių integracijos į ES dujų rinkas sprendimas. Kartu su savo partnere bendrove GAZ-SYSTEM S.A. mes toliau įgyvendinsime šį projektą ir tikiuosi, kad kitos suinteresuotos šalys iš Baltijos valstybių taip pat jame dalyvaus", – kalbėjo AB "Lietuvos dujos" generalinis direktorius Viktoras Valentukevičius.

"Mes žengėme svarbų žingsnį rengdami didelį investicinį projektą, Lenkijos – Lietuvos dujotiekį, skirtą integracijai į Europos regioninius dujų tinklus. Tikiu, kad Europos Sąjunga parems šį Lenkijos – Lietuvos bendrą projektą. Baltijos šalims Lenkijos – Lietuvos dujotiekis yra strateginis dujų tinklų infrastruktūros elementas. Jis sukuria prieigą prie pasaulinių dujų rinkų, taip pat ir per SGD terminalą Swinoujscie", – komentavo Jan Chadam, GAZ-SYSTEM S.A. valdybos pirmininkas.

Lenkijos – Lietuvos dujotiekių jungties verslo aplinkos analizę pagal trišalę sutartį, pasirašytą su Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemų operatoriais (AB "Lietuvos Dujos" ir GAZ-SYSTEM S.A.), atliko ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY LLC & PLP.

Neseniai AB "Lietuvos dujos" ir GAZ-SYSTEM S.A priėmė sprendimą dėl naujo projekto etapo – Lenkijos – Lietuvos dujotiekių jungties galimybių studijos. Per ateinančias savaites bus paskelbtas konkursas šiai galimybių studijai parengti. Ji turėtų būti baigta 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį. Tada numatoma atlikti išsamų rinkos poreikių vertinimą ir kitus reikalingus darbus, siekiant gauti Lenkijos – Lietuvos dujotiekių jungčiai statyti būtinąją ES paramą.

Lenkijos – Lietuvos dujotiekių jungties analizės darbus (verslo aplinkos analizę ir galimybių studiją) iš dalies finansuoja Europos Komisija, teikdama finansinę paramą pagal ES Transeuropinių energetikos tinklų programą (TEN-E).

Lenkijos – Lietuvos dujotiekių jungtis turėtų tapti vienu iš Baltijos energijos rinkos jungčių plano (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP), kuriuo siekiama tarptautinių energijos jungčių būdu integruoti Baltijos jūros regiono valstybių energijos rinkas, elementų. BEMIP yra vienas iš prioritetų kuriant energetikos infrastruktūrą, kurią ES įvardijo savo Antrojoje strateginėje energetikos apžvalgoje (angl. Second Strategic Energy Review – SER2). Tokio plano paskirtis – sujungti Baltijos jūros regiono dujų ir elektros energijos rinkas bei nutraukti Baltijos šalių atskirtį nuo Europos energijos rinkos.

Pagrindinė AB "Lietuvos dujos" veikla – gamtinių dujų importas ir pardavimas vartotojams, dujų perdavimo ir skirstymo paslaugos, subalansuota ir ekonomiškai pagrįsta gamtinių dujų tiekimo infrastruktūros plėtra. Įmonės valdomo turto vertė viršija 2,5 mlrd. Lt. AB "Lietuvos dujos" eksploatuoja 1,9 tūkst. km magistralinių dujotiekių, 8,1 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių, 65 dujų skirstymo stotis, 3 dujų apskaitos stotis ir 2 dujų kompresorių stotis. Bendrovė tiekia gamtines dujas energetikos, pramonės ir kitoms įmonėms, organizacijoms ir gyventojams. Bendrovė tiekia apie 40 % Lietuvoje suvartojamų dujų. Įmonė tranzitu transportuoja gamtines dujas į RF Kaliningrado sritį. Vidutinis darbuotojų skaičius – 1,7 tūkst., įmonė turi daugiau kaip 550 tūkst. klientų. Per pastarąjį dešimtmetį AB "Lietuvos dujos" investavo į Lietuvos dujų infrastruktūrą daugiau nei 1 mlrd. Lt.

AB "Lietuvos dujos" veikia pagal socialiai atsakingo verslo principus ir savo veikloje akcentuoja aplinkosaugą, pagarbą klientų ir bendrovės darbuotojų teisėms, ekonomikos plėtros skatinimą ir aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime. Bendrovė dalyvauja įvairiose savanorystės akcijose, kurios dažnai būna inicijuojamos pačių įmonės darbuotojų, remia kultūrines bendruomenių iniciatyvas. Bendrovė yra viena didžiausių mokesčių mokėtojų Lietuvoje.

***

Dujų perdavimo operatorė GAZ-SYSTEM S.A. yra strateginė, visiškai valstybės valdoma bendrovė, kuri atsako už gamtinių dujų transportavimą Lenkijoje. Bendrovės valdomo turto dydis – apie 5 mlrd. Lenkijos zlotų. Bendrovė eksploatuoja dujų perdavimo sistemas, pvz., daugiau kaip 9,7 tūkst. km didelio slėgio dujotiekių, 15 dujų kompresorių stočių, 56 mazgus ir 970 pristatymo taškų. Bendrovėje dirba daugiau kaip 2 000 darbuotojų.

GAZ-SYSTEM S.A. taip pat yra bendrovės POLSKIE LNG S.A., kuri buvo įsteigta Swinoujscie SGD terminalo statybai, savininkė.

Iki 2014 m. GAZ-SYSTEM S.A. planuoja nutiesti naujų magistralinių dujotiekių, kurių bendras ilgis sudarytų daugiau kaip 1 000 km. Svarbiausi dujotiekiai bus nutiesti Šiaurės Vakarų ir Centrinėje Lenkijoje (Szczecin–Lwowek, Swinoujscie–Szczecin, Szczecin–Gdansk, Wloclawek–Gdynia, Rembelszczyzna–Gustorzyn ir Gustorzyn–Odolanow) bei Žemutinėje Silezijoje. Dujotiekio tinklo plėtra Lenkijoje gali tapti svarbia Šiaurės ir Pietų dujų koridoriaus dalimi. Šis koridorius per Vidurio Europos šalių dujų perdavimo infrastruktūrą sujungtų Swinoujscie SGD terminalą su numatomu statyti Adrijos SGD terminalu.

2011 m. GAZ-SYSTEM S.A. baigė statyti dujotiekį Wlocalawek–Gdynia, dujų kompresorių stotis Golenow ir Jaroslaw. Bendrovė taip pat pradėjo statyti naują Lenkijos ir Čekijos dujotiekio jungtį, kuria per metus bus galima transportuoti 0,5 mlrd. m3 dujų. GAZ-SYSTEM S.A. nutiesė naujus dujotiekius Žemutinėje Silezijoje, kuriais galima tiekti daugiau dujų iš Vakarų. Dabar per metus per Lenkijos ir Vokietijos pasienio Lasow punktą galima transportuoti iki 1,5 mlrd. m3 dujų (anksčiau metinis pralaidumas buvo 0,9 mlrd. m3).

2011 m. GAZ-SYSTEM S.A. įvykdyti investiciniai projektai, kartu su galimybe naudotis virtualaus reversinio srauto paslaugomis Jamalo dujotiekyje sudarė technines sąlygas iš naujų šaltinių į Lenkiją importuoti daugiau kaip 3,3 mlrd. m3 dujų (apie 30 % dabartinio dujų importo).

Jolita Butkienė, Išorės ryšių grupės vadybininkė
AB „Lietuvos dujos“
Tel.: +370 5 236 0135, +370 685 43 610
El. paštas j.butkiene@lietuvosdujos.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.