Skelbiami SEB banko grupės Lietuvoje 2011 m. veiklos rezultatai

2012-02-07

Preliminariais duomenimis, 2011 metais AB SEB bankas uždirbo 379,8 mln. litų (110,0 mln. eurų), o AB SEB banko grupė - 469,7 mln. litų (136,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
2010 metais bankas patyrė 12,1 mln. litų (3,5 mln. eurų), o banko grupė - 18,0 mln. litų (5,2 mln. eurų) audituoto grynojo nuostolio. Į banko 2011 metų rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas perleidus banko patronuojamosios bendrovės UAB „SEB Enskilda" akcijas SEB grupei.

Į AB SEB banko grupės 2011 metų veiklos rezultatą UAB „SEB Enskilda" veiklos rezultatas nėra įtrauktas.

SEB banko prezidento Raimondo Kvedaro komentaras:
Lietuvos ekonomikos atsigavimas bei tvirtesnė klientų finansinė padėtis 2011 m. leido pagerinti banko grupės finansinį rezultatą. Atsakingai vertindami verslo riziką, finansavome naujus verslo projektus, teikėme paskolas gyventojams, pasiūlėme naujų šiuolaikinius poreikius atitinkančių banko paslaugų. Galėjome dar labiau sumažinti atidėjinius blogoms paskoloms, teigiamos įtakos banko veiklos rezultatui taip pat turėjo veiklos efektyvumą didinusios priemonės.
Nepaisant antroje 2011 m. pusėje didėjusio neapibrėžtumo euro zonoje ir pasaulio rinkose, Lietuvos verslo įmonių lūkesčiai buvo geresni nei 2010-aisiais, todėl atsirado galimybių labiau plėtoti banko verslą didelių verslo įmonių sektoriuje, prošvaisčių pastebėjome ir smulkių bei vidutinių įmonių sektoriuje.
2011-aisiais metais išaugo SEB banko indėlių portfelis, didėjo mūsų klientų skaičius. Šiuos pokyčius daugiausiai lėmė paskutinio 2011-ųjų metų ketvirčio įvykiai Lietuvos bankininkystės rinkoje.
Manome, kad 2012-aisiais Lietuvoje bankų veikla išliks stabili, tačiau kol kas nematome prielaidų spartesnei plėtrai. Tradicinių bankinių paslaugų paklausos augimą ribos numatomas lėtesnis ekonomikos augimas. Tai, kad euro zonoje tebėra daug neapibrėžtumo, taip pat neskatins įmonių didinti verslo apsukų, o gyventojų - skirti daugiau pinigų vartojimui, todėl šias metais ryškesnių poslinkių tikimybė yra nedidelė.
Sieksime įgyvendinti savo strategiją būti pagrindiniu banku savo klientams. Būdami ilgalaikių ryšių su klientais banku ir toliau siūlysime šiuolaikiškas universalias banko paslaugas, teiksime jas profesionaliai ir patogiai, įsigilindami į kiekvieno kliento poreikius bei lūkesčius.

Daugiau informacijos:
Arvydas Žilinskas
SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas
Tel. (8 5) 268 1198, 8 687 04 052
E. paštas arvydas.zilinskas@seb.lt

Apie SEB
SEB yra pirmaujanti Šiaurės šalių finansinių paslaugų grupė. Būdamas ilgalaikių ryšių su klientais banku, Švedijoje ir Baltijos šalyse SEB konsultuoja klientus finansų klausimais ir teikia jiems universalias finansines paslaugas. SEB grupei priklausančių bankų Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir Vokietijoje pagrindinės veiklos sritys yra verslo ir investicinės bankininkystės paslaugos verslo klientams ir institucijoms. SEB grupėje dirba apie 17 tūkst. darbuotojų. Išsamiau apie SEB skaitykite www.sebgroup.com.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.