Ūkio ministro vizito Suomijoje metu sutarta Kaune steigti inovacijų verslumo centrą

2012-02-07

Šiandien ūkio ministro Rimanto Žyliaus vizito metu Helsinkyje (Suomija) tarp Alto universiteto ir Kauno technologijos universiteto (KTU) pasirašytas memorandumas, kuriuo numatoma Kaune įsteigti inovacijų ir verslumo centrą remiantis Alto universitete veikiančio Verslumo centro modeliu.

Pasak ūkio ministro Rimanto Žyliaus, šis projektas stiprins mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir inovacijų kūrimą Baltijos jūros regione, paskatins mokslo komercinimą transformuojant išradimus ir inovacijas į Lietuvos ir tarptautiniu mastu sėkmingai veikiančias įmones. Tai padės atskleisti Lietuvos mokslo potencialą ir sudominti jaunus mokslininkus, doktorantus kurti naujas įmones ir taip sujungti savo tyrimus, akademinę veiklą su verslu.

Alto universiteto Verslumo centras derina mokslo ir verslo poreikius, taiko mokslinių tyrimų rezultatus rinkoje ir tarpininkauja perduodant universitetuose kuriamas inovatyvias žinias ir technologijas verslo įmonėms.

Trejus metus truksiantis bendradarbiavimo projektas leis KTU žengti dar vieną ryžtingą žingsnį siekiant spartinti naujų žinių, technologijų išmanymo ir infrastruktūros plėtrą Baltijos jūros regione. KTU taps branduoliu kuriant patikimą mokslinių tyrimų institucijų ir verslo tinklą regione, kuris veiks kaip naujų žinių ir technologijų šaltinis.

Be to, šiandien Helsinkyje ministras R. Žylius susitiko su Suomijos ekonomikos ir darbo ministru Jyri Jukka Häkämiesu. Ministrai aptarė galimybes plėtoti dvišalę prekybą tarp Lietuvos ir Suomijos, diskutavo apie investicijų skatinimo galimybes, kalbėjo apie vykdomus branduolinės energetikos projektus.

Ūkio ministras R. Žylius vizito Suomijoje metu susitiko su potencialiais Suomijos investuotojais, kuriems buvo pristatytos naujausios verslo tendencijas Lietuvoje.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.