Dėl banko Snoras klientų lėšų ir paskolų įskaitymo tvarkos ir procedūrų

2012-01-31

2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos bankų įstatymo pakeitimai. Vadovaujantis šiais įstatymo pakeitimais, esant tam tikroms sąlygoms, paskolų gavėjai, kurie turi teisę gauti indėlio draudimo kompensaciją, gali įskaityti turimas lėšas banke ir įsipareigojimus bankui. Šios įskaitymo nuostatos gali būti aktualios apie 50,000 mūsų klientų.

Naujos įskaitymo nuostatos yra sudėtingos. Norėdami padėti Snoro paskolų gavėjams, kuriems šios įskaitymo taisyklės aktualios, pateikiame išsamų paaiškinimą Snoro internetinėje svetainėje. Šiuos paskolų gavėjus taip pat konsultuosime mūsų kontaktų centro telefonais bei banko filialuose.

Pagal naująsias įskaitymo taisykles, tiek klientas, tiek bankroto administratorius turi galimybę pasirinkti taikyti arba netaikyti įskaitymo. Bankroto administratorius gali taikyti įskaitymą savo nuožiūra ir, atsižvelgdamas į administravimo kaštus, susidarančius sprendžiant individualius, skirtingu laiku pareikštus prašymus dėl įskaitymo taikymo, bei pareigas kreditoriams, jis nusprendė automatiškai pritaikyti įskaitymą apytiksliai 49,000 klientų nuo 2012 m. vasario 1 d.

Atkreipiame dėmesį į žemiau pateikiamą informaciją paskolas turintiems Snoro klientams (įskaitant kai kuriuos Snoro Lizingo klientus), kurie turi teisę gauti indėlio draudimo kompensaciją :

" Bankroto administratoriaus sprendimu, klientams, kurių sąskaitose turima lėšų suma neviršija 5.000 Lt ir kurie gali būti panaudoti įskaitymui, bus vykdoma automatinio įskaitymo procedūra. Tai reiškia, kad šiems klientams nereikia imtis jokių papildomų veiksmų dėl įskaitymo pritaikymo.

" Klientai, kurių sąskaitų likučių suma yra didesnė nei 5.000 Lt ir kuriems nebus pritaikyta automatinė įskaitymo procedūra, turėtų kreiptis į bankroto administratorių. Įskaitymas tokiu atveju bus atliekamas klientui užpildžius "Įskaitymo formą”, kuri patalpinta banko internetinėje svetainėje adresu www.snoras.com. Užpildytą formą reikia pateikti bankui veikiančiuose padaliniuose arba atsiųsti paštu adresu: Paskolų valdymo ir administravimo departamento direktorei dėl įskaitymo, AB bankas SNORAS, A. Vivulskio g. 7, LT - 03221 Vilnius.

" Įskaitytina suma apskaičiuojama iš kliento einamosios sąskaitos ir (arba) turimo indėlio sumos atėmus gautą indėlių draudimo išmoką (iki 100.000 EUR arba 345.280 Lt). Detaliau įskaitytinos sumos apskaičiavimas paaiškinamas Snoro internetinės svetainės skiltyje „Informacija turintiems paskolas: „Dažniausiai užduodami klausimai dėl įskaitymo taikymo".

" Klientai turėtų atkreipti dėmesį, kad atsižvelgiant į Civilinio kodekso nuostatas, gali būti įskaitomos tik tos sumos, kurių mokėjimo terminai yra suėję. Tai reiškia, kad įskaitytinos sumos gali būti įskaitomos į kliento paskolinius įsipareigojimus tuomet, kai jie yra mokėtini pagal paskolos sutartį. Įskaitytina suma nebus iš karto savaime įskaityta į visą neapmokėtą paskolos dalį. Įskaitytina suma bus įskaitoma į suėjusius paskolinius įsipareigojimus, įskaitant palūkanas, pagrindinę paskolos dalį ir nesumokėtus mokesčius (jei taikytina).

" Pirmiausia bus įskaitomi kliento pradelsti įsipareigojimai, vėliau įskaitymas bus taikomas suėjus kliento įmokos mokėjimo pagal paskolos grąžinimo grafiką terminui. Bankroto administratoriaus sprendimu atrinktai klientų grupei, pirmą kartą įskaitymo procedūra bus pritaikyta 2012 vasario 1 d. (trečiadienį). Klientams, kurių turimų lėšų likutis yra didesnis nei 5.000 Lt., ir kurie pageidaus įskaitymo, įskaitytina suma bus naudojama įskaitymui iš karto bankui išnagrinėjus kliento prašymą dėl įskaitymo.

" Informacija apie likusius paskolinius įsipareigojimus bei įskaitytiną sumą klientams bus prieinama nuo 2012 vasario 1 d. ryto.

" Pirmojo įskaitymo metu nepanaudotos įskaitytinos sumos dalis bus įskaitoma į artimiausią įmoką, mokėtiną pagal paskolos mokėjimo grafiką.

" Klientai, kuriems netaikomas įskaitymas arba įskaitytinos sumos nepakanka visai įmokai padengti, turi mokėti eilines įmokas pagal paskolos mokėjimo grafiką kaip nurodyta 2012 m. sausio 17 d. banko pranešime spaudai.

" Šios taisyklės taikytinos tik įprastam paskolos grąžinimui pagal paskolos mokėjimo grafiką. Jei norite atlikti išankstinį dalinį arba pilną paskolos apmokėjimą arba refinansuoti paskolą prašome susisiekti su banku ir susitarti dėl susitikimo.

Dagiau informacijos pateikiama internetinėje svetainėje www.snoras.com, arba Snoro kontaktų centro telefonais bei banko filialuose.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.