Seimo narės L. Graužinienės pranešimas: Audito komitetas neturi pakankamai įgaliojimų tirti "Snoro" istoriją

2012-01-27

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje dažnai pasigirsta kaltinimų mano vadovaujamam Seimo Audito komitetui dėl neveiklumo „Snoro" istorijoje. Noriu atsakingai pareikšti, kad šie kaltinimai neatitinka tikrovės bei pateikti informaciją apie komiteto šiuo klausimu vykdomą darbą.
Praėjusių metų lapkričio 17 d., iš karto po Vyriausybės sprendimo nacionalizuoti „Snorą", Seimo Audito komitetas susirinko į neeilinį posėdį, kuriame buvo svarstoma nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2010 m. „Snoro" finansinės ataskaitos. Aptikęs nemažai pažeidimų, komitetas priėmė sprendimą kreiptis į generalinį prokurorą ir prašyti atlikti ikiteisminį tyrimą dėl nustatytų visuomenės ir valstybės teisėtų interesų pažeidimų atliekant banko auditą. Taip pat buvo priimtas sprendimas prašyti Audito ir apskaitos tarnybos ištirti atliktą auditą, o Finansų ministerijos - kreiptis į „Snorą" auditavusią bendrovę „Ernst & Young" dėl vidinio patikrinimo organizavimo.
Sausio viduryje į Audito komitetą kreipėsi Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, pavesdama atsakyti ar banko „Snoras" bankroto administratoriaus atlyginimas už darbą bei UAB „Ernst & Young" pateiktos išvados apie banko „Snoras" 2010 m. finansinę padėtį yra teisingos ir pagrįstos. Vykdydamas šį prašymą, Audito komitetas kreipėsi į Lietuvos banko valdybos pirmininką, prašydamas iki sausio 27 d. pateikti atitinkamus dokumentus, būtinus komiteto išvadai parengti.
Nors visi šie veiksmai buvo atlikti laiku, tačiau akivaizdu, kad išsamiam „Snoro" veiklos tyrimui jų nepakanka. Deja, veikdamas savo kompetencijos ribose, imtis papildomų veiksmų ir atlikti išsamų „Snoro" veiklos tyrimą Seimo Audito komitetas negali, nes tam neturi pakankamai įgaliojimų, kurie turėjo būti suteikti Seimo laikinajai komisijai.
Būtent šis klausimas turėjo būti svarstomas neeilinės Seimo sesijos metu, tačiau konservatorių frakcija užblokavo komisijos dėl „Snoro" sukūrimą Seime, nors tai buvo vienas iš esminių neeilinės Seimo sesijos darbotvarkės punktų. Taip buvo pažeistas susitarimas tarp Seimo pozicijos ir opozicijos. Savo ruožtu valdančiųjų siūlymas įpareigoti Seimo Audito bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetus atlikti parlamentinę kontrolę ir vykdyti Seimo laikinosios komisijos funkcijas atrodo absoliučiai neadekvačiai, nes Seimo statutas nesuteikia pakankamai įgaliojimų Seimo komitetui, kad būtų galima atlikti išsamų ir nešališką parlamentinį tyrimą.
Norėčiau pabrėžti, kad Audito komitetas, kaip ir kiti Seimo komitetai, vykdo parlamentinę kontrolę tik savo kompetencijos ir atsakomybės ribose. Todėl, neabejoju, kad Seimo komitetai negali pakeisti laikinosios komisijos parlamentinės kontrolės funkcijų. Be to, ne mažiau svarbi ir į komisiją kviečiamų asmenų prievolė pasižadėti sakyti tiesą, kuri yra neprivaloma svarstant klausimus komitetuose.
Įvertinusi visas šias aplinkybes, atsakingai pareiškiu, kad Seimo Audito komitetas savo kompetencijos ribose atsakingai ir laiku reagavo į susidariusią situaciją dėl „Snoro" nacionalizavimo ir likvidavimo procesų bei atliko visus būtinus veiksmus. Belieka tik spėlioti, kodėl valdantieji - konservatoriai ir liberalai - taip aršiai priešinasi laikinosios komisijos dėl „Snoro" veiklos sukūrimui.

Seimo Audito komiteto pirmininkė,
Darbo partijos pirmininko pavaduotoja
Loreta Graužinienė

Cituojant Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus pranešimus, prašom nurodyti šaltinį.
_____________________________________________________________________________________________
Gedimino pr. 53, VILNIUS 01109
Kontaktai: rsv@lrs.lt, tel.: (8 5) 239 6666, 239 6206, faks. 239 6556 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.