UAB "FPI Baltic" sėkmingai įgyvendino ES finansuojamą projektą

2012-01-24

UAB "FPI Baltic" sėkmingai baigė įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojama projektą "UAB "FPI Baltic" gamybinės bazės plėtros investicijų projektas", projekto numeris: VP2-2.1-ŪM-01-K-02-144, pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" priemonę "Lyderis LT".

Projekto įgyvendinimo metu buvo nupirkta ir instaliuota nauja, moderni ir inovatyvi korpusinių baldų ir jų komponentų gamybos linija. Naudojant šią liniją bus pasiektas darbo ir išteklių naudojimo efektyvumas bei apyvartos didėjimas. Įdiegus naują gamybos liniją įmonė rinkai pasiūlys sudėtingų konstrukcijų nestandartinių baldų. Taip pat bus pasiektas dar vienas rodiklis - į rinką pateikti nauji gaminiai, to pasekoje bus laukiamas ženklus eksporto didėjimas.

Įgyvendinus projektą buvo pritraukta 0,61 mln. Lt pareiškėjo privačių lėšų.

Bendra projekto vertė – 996.633,00 Lt. Paramos suma – 597.979,00 Lt.

UAB "FPI Baltic" įgyvendina dar du Europos Sąjungos finansuojama projektus, tai:

• "UAB "FPI Baltic" konkurencingumo didinimas užsienio šalyse (pasirengimas eksportui)", projekto kodas VP2-2.1-ŪM-04-K-01-452. Projektas pradėtas 2010 m. balandžio mėn. 1 d., planuojama įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. gegužės mėn. 31 d. Projektas skirtas pasirengti baldų eksportui į Prancūzijos, Danijos ir Švedijos rinkas. Teigiamą projekto naudą pajus įmonės partneriai, tiekėjai, klientai, kadangi įgyvendintas projektas prisidės prie produktų eksporto ir žinomumo užsienio rinkose augimo, leis Lietuvos įmonei platesniu mastu įtraukiant vietos ir tarptautinius partnerius vykdyti baldų gamybą, prisidės prie naujų darbo vietų kūrimo.

• "UAB "FPI Baltic" produktyvumo didinimas, įdiegiant specializuotą informacinę sistemą, optimizuojančią su baldų gamyba susijusius verslo procesų atlikimą". projekto kodas VP2-2.1-ŪM-02-K-02-134. Projektas pradėtas 2011 m. rugsėjo 1 d., planuojama įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. rugpjūčio 31 d. Projektas skirtas sukurti ir bendrovėje "FPI Baltic" įdiegti specializuota, bendrovės veiklos specifiką atitinkantį ir į jos problemų sprendimą orientuotą informacinę sistemą. Taip pat bus įsigytas serveris, kuris yra būtinas sukurtos informacinės sistemos eksploatavimui. Įgyvendinus projektą bendrovėje bus įdiegta informacinė sistema, kuri padės išspręsti problemas, ribojančias bendrovės veiklos efektyvumą. Tai prisidės prie darbo našumo didėjimo, padės išvengti darbo dubliavimo, palengvins duomenų apdorojimą ir analizę, padės sumažinti bendrovės sąnaudas, padidins pridėtinę vertę, sąlygos konkurencingumo ir pelningumo augimą.

Daugiau informacijos teirautis el.p.: info@fpifurniture.eu

Dalia Vilkienė
Direktorė
UAB "FPI Baltic"
Tel.: 370 349 31082
info@fpifurniture.eu

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.