Aptarta ataskaita, kaip depozitoriumas vykdo tarptautines rekomendacijas

2012-01-19

Lietuvos banko valdybai pateikta ataskaita apie Mokėjimo sistemų departamento atliktą vertinimą, ar Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo vertybinių popierių atsiskaitymo sistema atitinka Europos centrinių bankų sistemos ir Europos vertybinių popierių rinkos reguliuotojų komiteto nustatytas Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų rekomendacijas. Vertinimas atliktas bendradarbiaujant su buvusia Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija. Lietuvos banko valdyba šiai ataskaitai pritarė.
Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų 19 rekomendacijų apima daugelį tokios veiklos aspektų: nuo momento, kai baigiami sudaryti vertybinių popierių sandoriai, iki tol, kol užbaigiamas atsiskaitymas ir vertybiniai popieriai pasiekia investuotoją. Todėl vertinimas apėmė ir kai kuriuos NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos, Lietuvos banko ir buvusios Vertybinių popierių komisijos veiklos aspektus.
Vertinimas parodė, kad Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo vertybinių popierių atsiskaitymo sistema atitinka 15 iš 19 rekomendacijų, tris rekomendacijas iš esmės atitinka, o vienos rekomendacijos reikalavimai netaikomi.
Vertinimo ataskaitoje nurodytos priemonės, kurios rekomenduojamos depozitoriumui. Be jų, ataskaitoje suformuluoti trys pasiūlymai, kurių įgyvendinimas neturi įtakos galutiniam rekomendacijų vertinimui, tačiau dar labiau sustiprintų Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos veiklos patikimumą. Vertinimo ataskaitoje taip pat pateikiami siūlymai įgyvendinti su Garantiniu fondu susijusias priemones, kurios prisidėtų didinant Garantinio fondo kaip rinkos finansinės apsaugos kuriam nors nariui nevykdant įsipareigojimų veiksmingumą. Šias rekomenduojamas priemones numatoma pasiūlyti įgyvendinti biržai.
Suomijos bendrovė NASDAQ OMX Helsinki OY šiemet įsigijo Lietuvos banko valdytą 60 procentų depozitoriumo akcijų paketą ir savo dalį šioje bendrovėje padidins iki 92 %. Likusius 8 % įstatinio kapitalo valdo NASDAQ OMX grupei priklausanti AB NASDAQ OMX Vilnius.

Leista nutraukti veiklą

Lietuvos banko valdyba leido Islandijos banko MP Banki hf. filialui Baltijos šalyse nutraukti veiklą.
Sprendimą dėl banko MP Banki hf. filialo Baltijos šalyse veiklos nutraukimo 2011 m. gruodžio 14 d. priėmė MP Banki hf. direktorių valdyba.
Priimdama sprendimą, Lietuvos banko valdyba atsižvelgė į tai, kad MP Banki hf. filialas Baltijos neturi klientų ir neteikia finansinių paslaugų, be to, filialo kreditoriai savo reikalavimus dėl neįvykdytų filialo įsipareigojimų, po filialo išregistravimo iš juridinių asmenų registro, galės pateikti pačiam bankui MP Banki hf. tiesiogiai, kuris po filialo išregistravimo liks atsakingas už visų filialo prisiimtų įsipareigojimų tinkamą vykdymą.

Ryšių su visuomene skyrius

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.