Delsimas grąžinti "Snoro" banke įšaldytas lėšas pažeidžia išieškotojų interesus

2012-01-18

Delsimas grąžinti bankrutuojančiame „Snoro" banke įšaldytas antstolių išieškotas lėšas pažeidžia tūkstančių sprendimų vykdymo proceso dalyvių interesus.
2011 m. gruodžio 1 d. duomenimis, dvylikai antstolių priklausančiose depozitinėse sąskaitose iš viso buvo laikoma 3.111.781,99 Lt lėšų. Tai trečiųjų asmenų piniginės lėšos, skirtos vykdyti prievolėms pagal teismų ir kitų valstybės institucijų sprendimus: padengti skoloms, išlaikyti nepilnamečiams vaikams, atlyginti nusikaltimais padarytą žalą ir kt.
Lietuvos antstolių rūmai yra susirūpinę, kad per du mėnesius, kai bankrutuojantis „Snoro" bankas nebevykdo komercinio banko veiklos, antstolių depozitinėse sąskaitose įšaldytų lėšų grąžinimo klausimai lieka neišspręsti. Pakartotiniai kreipimaisi į valstybės institucijas ir „Snoro" bankroto administratorių iki šiol nedavė apčiuopiamų rezultatų.
Lietuvos antstolių rūmai, taip pat kaip ir Lietuvos bankas, laikosi pozicijos, kad sprendžiant antstolių depozitinėse sąskaitose saugotų lėšų išmokėjimo klausimus turi būti laikomasi Civilinio kodekso 6.56 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos taisyklės. Pagal ją bankroto atveju depozitinėje sąskaitoje laikomos piniginės lėšos neįtraukiamos į bankrutuojančio banko ar kredito įstaigos turtą, iš kurio tenkinami kreditorių reikalavimai.
Todėl, Lietuvos antstolių rūmų nuomone, aktyvesnėmis kompetentingų institucijų pastangomis antstolių depozitinėse sąskaitose laikytų lėšų išmokėjimo problema galėtų būti išspręsta artimiausiu metu.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.