SADM pasirašė sutartį, pagal kurią tekstilės pramonėje numatyta apmokyti 101 naują darbuotoją

2012-01-11

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), Europos socialinio fondo agentūra ir Raseiniuose veikianti bendrovė „Danspin" pasirašė sutartį dėl projekto „Naujų darbuotojų tekstilės gamybos veiklos įmonėje apmokymas" finansavimo ir administravimo. Projekto metu šioje įmonėje planuojama apmokyti 101 naują darbuotoją, įdarbintą tiesiogiai įgyvendinant naują užsienio investicijų projektą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko teigimu, labai svarbu, kad pramonė nesusitelktų tik aplink kelis didmiesčius, nes tai verčia žmones išvažiuoti iš savo gimtųjų miestų, kai juose nėra darbo jiems, jų šeimos nariams.

„Šis projektas - tai puikus kryptingo darbo pavyzdys, siekiant didinti užimtumą regionuose. Siekiant šių tikslų, yra pasitelktos ne tik privataus verslo finansinės galimybės, bet ir valstybės bei Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos. Vertinga yra tai, kad mažesniuose šalies miestuose veikiančios įmonės vis dažniau neria į platesnius vandenis, nepabūgsta iššūkių ir tiesiog dega užsispyrimu pasiekti kuo geresnių rezultatų, kurie pasitarnautų ne tik pačiai bendrovei, bet ir kraštui, kuriame plėtojama jos veikla. Tikiu, kad ateityje tokių drąsių verslo pavyzdžių tik daugės", - teigė ministras D. Jankauskas.

Jis įsitikinęs, kad Raseiniams tokio pobūdžio projektas yra nemaža paspirtis plėtojant gamybą, taip pat didinant verslo pasitikėjimą savo jėgomis, atsitiesiant po sunkmečio.

Bendrovė „Danspin" - tai Danijos investuotojo Danspin A/S dukterinė įmonė Raseiniuose, vykdanti kilimų verpalų gamybos plėtrą. Projekto metu naujiems įmonės darbuotojams bus suteikiama žinių tekstilės gamybos srityje.

„Džiaugiamės, kad galėsime prisidėti prie užimtumo skatinimo Raseiniuose. Projekto metu, bendradarbiaujant su teritorine darbo birža, bus įdarbintas ir apmokytas net 101 žmogus. Būsimi mūsų įmonės darbuotojai galės įgyti reikiamų žinių bei patirties ir taps konkurencingais specialistais darbo rinkoje", - pasakojo „Danspin" gamybos vadovas Audrius Juška.

Tai pirmoji sutartis, pasirašyta įgyvendinant priemonę „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+". Projektui įgyvendinti skiriama 813 tūkst. litų iš Europos socialinio fondo, o pareiškėjo nuosavos lėšos sudaro virš 542 tūkst. litų.

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+" tikslas - tobulinti darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus įmonėse, pritraukiančiose tiesiogines užsienio investicijas į didelės pridėtinės vertės gamybos ar paslaugų verslo pradžią ar plėtrą. Šios priemonės projektams finansuoti numatyta skirti iki 30 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų. Dar 20 mln. litų prie minėtos priemonės projektų įgyvendinimo turės prisidėti patys pareiškėjai nuosavomis lėšomis.

Ši priemonė yra susijusi su Ūkio ministerijos administruojama priemone „INVEST LT+" (pagal ją teikiama regioninė investicinė pagalba ir pagalba darbo vietų kūrimui įmonėms, investuojančioms Lietuvoje). Finansavimas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą priemonę yra teikiamas įmonių, kurios atitinka Ūkio ministerijos investuotojams taikomus reikalavimus, darbuotojų mokymams.

Ryšių su visuomene skyrius, tel. 266 8122, 266 4235.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
A. Vivulskio g. 11, LT-03610, Vilnius
Kontaktai:
Tel.: 266 4235, 266 8122
Faks. 266 4209
El. paštas: info@socmin.lt
www.socmin.lt
„Facebook" tinkle:

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.