Atnaujintas Didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas

2011-12-16

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas vykdo didžiųjų mokesčių mokėtojų (toliau – DMM) kontrolės, stebėsenos ir aptarnavimo funkcijas, formuoja vienodą mokesčių įstatymų taikymo praktiką bei siekia, kad su mokesčių mokėtojais būtų pasiektas vienodas mokesčių įstatymų taikymo supratimas ir tokiu būdu užtikrinamas didesnis veiklos efektyvumas. DMM sąrašas patvirtintas 2011-02-17 VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. V-61.(pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011-10-21 įsakymu Nr. V-350 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011-02-17 įsakymo Nr. V-61 „Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“). Priskiriant mokesčių mokėtojus didiesiems, sudaryta darbo grupė vertina šiuos pagrindinius kriterijus: metinė apyvarta (50 mln. Lt), darbuotojų skaičius (ne mažiau 10), ekonominė veikla (užsiima tam tikra veiklos rūšimi, t.y. vykdo finansinę ir draudimo veiklą), mokesčio mokėtojo teisinis statusas. Taip pat DMM gali būti priskirti mokesčių mokėtojai, siekiant užtikrinti DMM stebėjimo ir priežiūros procesų nuoseklumą, kai DMM pagrindinės veiklos dalis po reorganizavimo ar atskyrimo yra perkeliama į kitą juridinį asmenį, bei siekiant efektyvios įmonių grupių priežiūros.

2011-11-29 aktuali DMM sąrašo redakcija, atsižvelgiant į Juridinių asmenų registro duomenų pakeitimus.

www.vmi.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.