Pranešimas dėl kreditorių reikalavimų

2012-01-06

2011 m. gruodžio 7 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį, kuria nuspręsta iškelti bankroto bylą AB bankui SNORAS (juridinio asmens kodas 112025973, buveinė adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva (toliau - Bankas). Minėta nutartimi bankroto administratoriumi buvo paskirtas p. Neil Cooper. Šios nutarties dalis, kuria Bankui iškeliama bankroto byla, įsigaliojo 2011 m. gruodžio 20 d.
Nuo Neil Cooper paskyrimo administratoriumi dienos, mes toliau vykdome darbus, įskaitant turto ir įsipareigojimų valdymą bei apytiksliai 1300 darbuotojų valdymą, siekdami maksimizuoti turto vertę ir išmokų kreditoriams išmokėjimą.
Remiantis Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi, kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos per vieną mėnesį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgiant į tai, kreditoriai turi pareikšti reikalavimus bankroto administratoriui iki 2012 m. sausio 20 d. Reikalavimai turi būti siunčiami paštu BAB bankui SNORAS, adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva, ar pateikiami asmeniškai bet kuriame veikiančiame banko filiale, kuriame reikalavimai turės būti pažymėti kaip gauti.
Per savaitę (skaičiuojant nuo 2011 m. gruodžio 26 d.) mes išsiuntėme apie 100,000 pranešimų ir reikalavimų formų. Jeigu negavote reikalavimo formos ir manote, jog esate Banko kreditorius, reikalavimo formą galite rasti adresu www.snoras.com arba teirautis informacijos paskambinę telefonu 8 800 272 72 (arba +370 5 239 22 39 skambinant iš užsienio).
Jeigu jūsų nuomone jūs turite teisę į draudimo išmoką pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, tačiau Jums nebuvo sumokėta visa išmoka, galite užpildyti aukščiau nurodytą reikalavimo formą. Mes rekomenduotume pateikti kreditoriaus reikalavimo formą, netgi jeigu jau esate pateikęs reikalavimą dėl išmokos Indėlių draudimo fondui. Taip bus užtikrinta, kad bankroto administratoriui bus prieinama visa reikalinga informaciją kreditoriaus reikalavimui įvertinti. Bankas vertindamas kreditorinius reikalavimus turi teisę naudoti informaciją, pateiktą Indėlių draudimo fondo. Kreditoriai negali pateikti reikalavimo dėl tokios apdraustos sumos, kuri jam jau buvo kompensuota.
Jeigu Jūs esate pateikę reikalavimą dėl išmokos Indėlių draudimo fondui, Bankas jau analizuoja Jūsų prašymą.
Taip pat paminėtina, jog, siekiant padėti kreditoriams tinkamai pateikti savo reikalavimus, imtasi žemiau nurodytų veiksmų:
" Nuo penktadienio, sausio 6 d., atidaromi kai kurie banko filialai, kurie teiks informaciją reikalavimų pateikimo klausimais; informacija apie jų darbo valandas bus paskelbta spaudoje ir internetiniame tinklalapyje adresu www.snoras.com .
" AB banko SNORAS internetiniame puslapyje adresu www.snoras.com buvo sukurta skiltis "Dažniausiai užduodami klausimai”;
" Klientams, kurių adresus turime, elektroniniu paštu siunčiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus (85% procentai kreditorių gauna šiuos laiškus);
" Klientų aptarnavimo centre mes padvigubinome personalo narių, atsakinėjančių į Jūsų užklausas, skaičių.

Šiuo metu yra įdiegiamos procedūros kreditorių reikalavimų proceso valdymui užtikrinti, kurioms skiriamos apytiksliai 100 banko SNORAS darbuotojų pajėgos.
Jeigu turite klausimų, susijusių su kreditorių reikalavimų teikimo procesu:
" Skaitykite skiltį „Dažniausiai užduodami klausimai" internetiniame puslapyje www.snoras.com
Jeigu juose nėra atsakymų į Jūsų klausimus:
" Skambinkite telefonais 8 800 272 72 (iš Lietuvos) arba +370 5 239 22 39 (iš užsienio)
" Apsilankykite bet kuriame veikiančiame banko SNORAS filiale.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.