Lietuvos ūkio subjektai 2012 m. sausio 1 d.

2012-01-06

Veikiančių ūkio subjektų per metus sumažėjo beveik 4 procentais
2012 m. sausio 1 d. Lietuvoje veiklą vykdė 83 624 ūkio subjektai. Tai sudarė 43,7 procento visų įregistruotų ūkio subjektų. Palyginti su 2011 m. sausio 1 d., veikiančių ūkio subjektų sumažėjo 3,9 procento, o su 2010 m. sausio 1 d. - padidėjo 0,5 procento.
Kas ketvirtas ūkio subjektas šalyje užsiima didmenine ar mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu.
1 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius 2012 m. sausio 1 d. pagal ekonominės veiklos rūšis

Ekonominės veiklos rūšys 2012 m. sausio 1 d. 2011 m. sausio 1 d.
Subjektų skaičius proc. Subjektų skaičius proc.
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 1569 1,9 1655 1,9
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 86 0,1 84 0,1
Apdirbamoji gamyba 6564 7,9 7058 8,1
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 320 0,4 334 0,4
Vandens tiekimas, nuotekų valymas atliekų tvarkymas ir regeneravimas 338 0,4 332 0,4
Statyba 5945 7,1 6594 7,6
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 21178 25,3 22420 25,7
Transportas ir saugojimas 6063 7,3 6284 7,2
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimas 2943 3,5 3080 3,5
Informacija ir ryšiai 2249 2,7 2349 2,7
Finansinė ir draudimo veikla 647 0,8 674 0,8
Nekilnojamojo turto operacijos 3431 4,1 3567 4,1
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 7208 8,6 7723 8,9
Administracinė ir aptarnavimo veikla 2191 2,6 2239 2,6
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomas socialinis draudimas 567 0,7 568 0,7
Švietimas 3439 4,1 3426 3,9
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2615 3,1 2778 3,2
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 3901 4,7 3745 4,3
Kita aptarnavimo veikla 12370 14,8 12077 13,9
Iš viso 83624 100 86987 100
2 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius 2012 m. sausio 1 d. pagal darbuotojų skaičiaus grupes
Darbuotojų skaičiaus grupės Subjektų skaičius proc. Darbuotojų skaičius, tūkst. proc.
0-4 50627 60,5 96 8,3
5-9 14865 17,8 97 8,4
10-19 7821 9,4 105 9,1
20-49 5890 7 183 15,8
50-99 2727 3,3 187 16,1
100-149 807 1 97 8,4
150-249 432 0,5 82 7,1
250-499 294 0,4 103 8,9
500-999 106 0,1 71 6,1
1000 ir daugiau 55 0,1 139 12
Kaip ir prieš metus, beveik 80 procentų ūkio subjektų turi mažiau negu 10 darbuotojų, juose dirba 17 procentų visų dirbančiųjų.
Pagal pajamų dydį vyrauja ūkio subjektai, uždirbantys iki 1 mln. litų pajamų. Ūkio subjektai, kurie per metus uždirba daugiau kaip 138 mln. litų, sudaro 0,2 procento visų veikiančių ūkio subjektų.
3 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius 2012 m. sausio 1 d. pagal pajamų dydžio grupes
Pajamų dydžio grupė 2012 m. sausio 1 d. 2011 m. sausio 1 d.
Subjektų
skaičius proc. Subjektų
skaičius proc.
iki 1 mln. Lt 69838 83,5 73695 84,7
1-6 mln. Lt 10279 12,3 10125 11,6
7-23 mln. Lt 2412 2,9 2198 2,5
24-137 mln.Lt 942 1,1 813 0,9
138 mln. Lt ir daugiau 153 0,2 137 0,2
Iš viso 83624 100 86968 100
2011 metais Lietuvoje buvo įregistruota 10313 ūkio subjektų, jų skaičius, palyginti su 2010 metais, padidėjo 13 procentų. Daugiausia ūkio subjektų įregistruota Vilniaus apskrityje, mažiausia - Tauragės apskrityje. Didžioji dalis naujai registruotų įmonių ruošiasi užsiimti didmenine arba mažmenine prekyba.
Per metus daugiau nei trečdaliu sumažėjo išregistruotų ūkio subjektų, jų buvo 4434. Apie ketvirtadalis išregistruotų ūkio subjektų vykdė didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklą.
4 lentelė. Įregistruotų ūkio subjektų skaičius pagal apskritis 1
Apskritis 2011 m. 2010 m.
Alytaus 422 297
Kauno 1655 1531
Klaipėdos 982 955
Marijampolės 195 212
Panevėžio 430 416
Šiaulių 545 550
Tauragės 156 168
Telšių 276 248
Utenos 242 242
Vilniaus 5410 4504
Iš viso 10313 9123
5 lentelė. Išregistruotų ūkio subjektų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis 1
Ekonominės veiklos rūšys Išregistruotų ūkio subjektų skaičius
2011 m. 2010 m.
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 89 115
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 1 2
Apdirbamoji gamyba 493 557
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 13 4
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 14 17
Statyba 586 550
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 1072 1512
Transportas ir saugojimas 360 518
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimas 179 248
Informacija ir ryšiai 77 84
Finansinė ir draudimo veikla 26 50
Nekilnojamojo turto operacijos 139 160
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 340 418
Administracinė ir aptarnavimo veikla 88 140
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomas socialinis draudimas 22 90
Švietimas 39 107
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 70 110
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 45 54
Kita aptarnavimo veikla 126 200
Nenurodyta veikla 655 2205
Iš viso 4434 7141
________________________________________
1 Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenys.
Sąvokos
Veikiančiu ūkio subjektu laikomas Juridinių asmenų registre įregistruotas, vykdantis ekonominę veiklą, turintis darbuotojų ir (arba) pajamų subjektas, teikiantis statistines ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui, metinę finansinę atskaitomybę - valstybės įmonei Registrų centrui, įmonių pelno mokesčio deklaracijas - Mokesčių inspekcijai, pažymas apie apdraustajam priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas - Socialinio draudimo fondo valdybai.
Veikiančių įmonių sąrašas sudaromas kartą per metus - spalio 15 dienai. Gegužės mėnesį iš sąrašo pašalinamos išregistruotos įmonės ir patikslinamos ūkio subjektų veiklos rūšys. Į įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičių neįtraukiami įmonių filialai ir atstovybės.
Veiklos rūšys priskiriamos ūkio subjektui remiantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi. Pagrindinė ekonominės veiklos rūšis yra nustatoma pagal sukuriamos pridėtinės vertės dalies dydį, lyginant visas ūkio subjekto vykdomų veiklų sukuriamos vertės dalis.Generalinio direktoriaus pavaduotoja Aldona Gibaitė-Kudžmienė


Pasiteirauti: Dalia Mačiuitienė
Ūkio subjektų registro skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 5) 236 4784
El. p. dalia.maciuitiene@stat.gov.lt
www.stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Daugiau informacijos ūkio subjektų tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.