Rusijai tapus PPO nare, bus sudarytos palankesnės sąlygos Lietuvos prekių ir paslaugų eksportui į šią šalį

2011-12-19

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA
INFORMACIJOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTAS

J.TUMO-VAIŽGANTO G. 2, LT-01511 VILNIUS.
Tel.(370-5) 236 2451, 236 2445; faks.(370-5) 236 2446, el.p. media@urm.lt

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ministrų konferencijos metu gruodžio 16 dieną pritarta Rusijos narystei šioje organizacijoje. Užbaigus stojimo dokumentų ratifikavimo procedūras, bus sudarytos palankesnės sąlygos Lietuvos prekių ir paslaugų eksportui į Rusiją, nes daugeliui importuojamų prekių Rusija turės sumažinti importo muitus ir netarifinius barjerus prekyboje.

Įstodama į PPO, Rusija įsipareigoja laikytis tarptautinių prekybos taisyklių, nediskriminuoti atskiros šalies prekių ir paslaugų, atverti tam tikras ekonomikos sritis užsienio investicijoms.

Sąlygos prekybai ženkliai pagerės daugelyje sričių. Pavyzdžiui, importo muitai alui sumažės nuo 0,6 ¬/l iki 0,018 ¬/l, muitai gyvoms kiaulėms sumažės nuo 40 procentų iki 5. Taip pat sumažės eksporto muitai iš Rusijos išvežamai žaliavinei medienai.

Lietuvos maisto prekių eksportuotojams ypač svarbu, kad Rusija nuo įstojimo į PPO dienos privalės atsisakyti neproporcingai importą ribojančių sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo. Stodama į PPO, Rusija įsipareigojo naudoti tik tarptautinius reikalavimus atitinkančias sanitarines ir fitosanitarines normas. Bet kokie nukrypimai turės būti moksliškai pagrįsti.

Prisiimtų įsipareigojimų Rusija negalės vienašališkai pakeisti, todėl prekybos sąlygos su šia šalimi stabilizuosis, be to, atsiras teisinis instrumentas tarpusavio prekybos ginčų sprendimui.

Rusijos narystė PPO pagerins eksporto sąlygas ir į Baltarusiją bei Kazachstaną - Rusijos muitų sąjungos partneres, kurios turės taikyti daugelį Rusijos stojimo į PPO įsipareigojimų.
Rusija formaliai organizacijos nare taps ir įgyvendinti stojimo metu duotus įsipareigojimus pradės tik po to, kai ratifikuos stojimo dokumentų paketą. Prognozuojama, kad tai įvyks 2012 m. liepos mėn.
Pritarti Rusijos stojimui Europos Sąjunga nusprendė gruodžio 15 d. vykusiame ES Užsienio reikalų tarybos posėdyje. Jame dalyvavo Lietuvos užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas.

Užsienio reikalų ministerija yra pristačiusi ir ateityje atskirų renginių metu numato pateikti detalią Rusijos narystės PPO pasekmių analizę, konsultuoti Lietuvos ūkio subjektus apie pasikeitimus prekyboje su Rusija.


URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Visuomenės informavimo skyrius, tel. 236 2451

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.