Pranešimas apie ketinimą teikti privalomą nekonkurencinį oficialų siūlymą

2011-12-16

Alytus, Lietuva, 2011-12-16 12:33 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2011 m. gruodžio 15 d. Snaigė AB gavo pranešimą, kad UAB „VAIDANA", kurios buveinė registruota adresu, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika juridinio asmens kodas 302473720 (toliau - Siūlymo teikėjas) 2011 m. gruodžio 12 d. įsigijo daugiau kaip 1/3 (vieną trečiąją) akcinės bendrovės „Snaigė" (teisinė forma: akcinė bendrovė; įmonės kodas: 249664610; buveinės adresas: Pramonės g. 6, Alytus, Lietuvos Respublika; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) (toliau - Bendrovė) akcijų ir nuosavybės teise turi 17 602 215 (septyniolika milijonų šešis šimtus du tūkstančius du šimtus penkiolika) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės Bendrovės akcijų, kas sudaro 44,43% (keturiasdešimt keturis ir keturiasdešimt tris šimtąsias procento) akcijų ir jų suteikiamų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.
Siūlymo teikėjas ketina teikti privalomą nekonkurencinį oficialų siūlymą supirkti likusias 22 020 180 (dvidešimt du milijonus dvidešimt tūkstančių šimtą aštuoniasdešimt) Bendrovės paprastąsias vardines 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijas, sudarančias 55,57% (penkiasdešimt penkis ir penkiasdešimt aštuonias šimtąsias procento) akcijų ir jų suteikiamų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.
Tačiau kaip nurodyta Bendrovės 2011 m. gruodžio 12 d. pranešime apie esminį įvykį, Siūlymo teikėjui, pagal Bendrovės akcijų ir konvertuojamųjų obligacijų pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimą, ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 26 d. tų pačių pardavėjų bus perleidžiamos 6 114 453 (šeši milijonai šimtas keturiolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt trys) Bendrovė akcijos, t.y. 15,43% (penkiolika ir keturiasdešimt trys šimtosios procento) visų išleistų Bendrovės akcijų. Įvykus šiam perleidimui, Siūlymo teikėjas iš viso turės 23 716 668 (dvidešimt tris milijonus septynis šimtus šešiolika tūkstančių šešis šimtus šešiasdešimt aštuonias) paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, sudarančios 59,86 (penkiasdešimt devynis ir aštuoniasdešimt šešias šimtąsias) procento visų akcijų ir jų suteikiamų balsų visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime. Tokiu būdu privalomas nekonkurencinis oficialus siūlymas bus teikiamas dėl likusių 15 905 727 (penkiolikos milijonų devynių šimtų penkių tūkstančių septynių šimtų dvidešimt septynių) Bendrovės paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų, sudarančių 40,14% (keturiasdešimt ir keturiolika šimtųjų procento) akcijų ir jų suteikiamų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.
Numatomas atsiskaitymo už visus superkamus vertybinius popierius būdas - pinigais.
Neringa Menčiūnienė
L.e. generalinio direktoriaus pareigas
+370 315 56206

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.