Visi į mitingą gruodžio 10-ąją!

2011-12-09

2011 m. gruodžio 10 d.,
12 valandą,
ATEIK
prie LR Seimo
DALYVAUK
eitynėse ir mitinge prie
LR Vyriausybės

DALYVAUDAMAS MITINGE REIKALAUK KONKREČIŲ DARBŲ, O NE PAŽADŲ!

Lietuvos profesinės sąjungos prieštarauja valdančiosios daugumos ir jos Vyriausybės ekonomikos, finansų ir socialinei politikai, nuskurdinusiai daugumą šalies gyventojų, verčiančiai žmones emigruoti.

Ketvirtus metus LR Vyriausybė periodiškai tikina šalies žmones, kad tokia politika padės įveikti ekonomikos, finansų ir socialinį sunkmetį, bet tai daro tik darbo jėgos apmokestinimo, smulkiojo verslo, viešojo sektoriaus žlugdymo, gyventojų skurdinimo sąskaita – jau kuris laikas nekinta šalies nedarbą įvardijantys skaičiai – daugiau nei 213 tūkstančių bedarbių, žemiau skurdo ribos gyvena kas penktas Lietuvos gyventojas, nyksta vidurinysis visuomenės sluoksnis, o dirbantys ir gaunantys minimalų darbo užmokestį negali tinkamai aprūpinti savo šeimų. Per 2010 metus Lietuvos gyventojų sumažėjo daugiau kaip 84 tūkstančiais, o dvidešimties nepriklausomybės metų rezultatas – daugiau nei pusė milijono emigravusių Lietuvos gyventojų.

Profesinės sąjungos pasipiktinusios nuolatiniais siūlymais liberalizuoti darbo santykius: supaprastinti darbuotojo atleidimą, nemokėti kompensacijų atleidžiant iš darbo, ilginti darbo laiką. Lietuvos profesinės sąjungos konstatuoja faktą, jog šalyje galioja tik formali teisė streikuoti, persekiojami profesinių sąjungų lyderiai.

Esame įsitikinę, kad reikia esminių, o ne biurokratinių–parodomųjų gerovės kūrimo vizijų, todėl reikalaujame:

– Didinti minimalųjį darbo užmokestį (MMA) iki 1000 litų nuo 2012 m. sausio 1 dienos.

– Didinti biudžetinio sektoriaus darbuotojų bazinę mėnesio algą ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį.

– Didinti užimtumą, skatinant naujų darbo vietų kūrimą.

– Mažinti darbo jėgos apmokestinimą.

– Atstatyti valstybines pensijas pareigūnams, kariams, bei kompensacines išlaidas teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams.

– Grąžinti Vaiko pinigus mažas pajamas gaunančioms šeimoms.

– Įvesti socialinę atskirtį mažinančią progresinių mokesčių sistemą.

– Mažinti komunalinių paslaugų (šilumos, elektros) ir būtiniausių maisto produktų kainas.

– Darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus keisti tik sutarus profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijoms.

– Ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 102 konvenciją dėl socialinės apsaugos minimaliųjų standartų.

– Užtikrinti asociacijų, susirinkimų, demonstracijų ir kitų viešosios valios reiškimo būdų laisvę.

– Užtikrinti darbuotojų teisę streikuoti, užkirsti kelią darbuotojų atstovų persekiojimui.

– Užtikrinti realią piliečių teisę surengti referendumą.

Svarstant 2012 metų biudžetą, reikalaujame numatyti lėšas svarbiausių šalies problemų – nedarbo ir skurdo – sprendimui.

Lietuvos profesinės sąjungos pasirengusios pradėti derybas su LR Vyriausybe dėl šių reikalavimų įgyvendinimo terminų ir priemonių.

Reikalavimus pasirašo: Jungtinė profesinė sąjunga – Arvydas Dambrauskas, Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga – Edvardas Šalkauskas, Lietuvos darbo federacija – Eugenija Šniutienė, Lietuvos medicinos darbuotojų profesinė sąjunga – Algirdas Radvila, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – Artūras Černiauskas, Lietuvos profesinė sąjunga "Solidarumas" – Aldona Jašinskienė, Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimas "Sandrauga" – Kęstutis Juknis, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga – Aleksas Bružas, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas – Vytautas Bakas

Bendri Lietuvos profesinių sąjungų reikalavimai (anglų kalba), išsiųsti Europos profesinių sąjungų konfederacijai (ETUC) ir Tarptautinei profesiniu sąjungų konfederacijai (ITUC).

Taigi, 2011 m. gruodžio 10 d., 12 valandą, mitingo dalyviai kviečiami rinktis šalia LR Seimo (Gedimino pr. 53) – (nuo A.Goštauto iki Gynėjų gatvės), vėliau, Gedimino prospektu, eisena pajudės link Vinco Kudirkos aikštės (LR Vyriausybės (Gedimino pr. 11) pastatas).

Primename, kad bendrus reikalavimus LR Vyriausybei ir Seimui Lietuvos profesinės sąjungos įteikė 2011 m. lapkričio 21 d.

Protesto akcijos draugai:
Plungės radijo stotis "Spindulys"
Universiteto studentų radijas "Start FM".
LPSK informacija
www.lpsk.lt

Arvydas Dambrauskas
Jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas
tel. nr.: 8 (37) 206597; 8 656 06571
Edvardas Šalkauskas
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
tel. nr.: 8 686 17406
Janina Švedienė
Lietuvos darbo federacijos generalinė sekretorė
tel. nr.: (8-5) 2312029; +370 656 34146
Algirdas Radvila
Lietuvos medicinos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas
tel. nr.: 8 652 92204
Artūras Černiauskas
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas
tel. nr.: 8 (5) 2496921; 8 676 38555
Aldona Jašinskienė
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė
tel. nr.: 8 (5) 2621743; 8 (698) 04061
Kęstutis Juknis
Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimo „Sandrauga“ pirmininkas
tel. nr.: 8 (37) 206597; 8 (656) 06571
Aleksas Bružas
Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas
tel. nr.: 8 (5) 2617510; 8 615 34551

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.